Länkstig

Ann-Kristin Jonasson

Universitetslektor

Statsvetenskapliga
institutionen
Telefon
Fax
031-786 45 99
Besöksadress
Pilgatan 19
41123 Göteborg
Rumsnummer
C432
Postadress
Box 711
40530 Göteborg

Om Ann-Kristin Jonasson

Presentation

Jag är fil. dr. och universitetslektor vid statsvetenskapliga institutionen. Jag är också ledamot i styrelsen för Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul (SFII).

Forskningsintresse och pågående forskning

Min forskning har huvudsakligen fokuserat på EU:s politik för främjande av demokrati - och hur denna relaterar till förebyggande av våldsbejakande extremism och terrorism - i Medelhavsområdet, med särskilt fokus på Jordanien och Turkiet. Jag har också studerat islamistiska partier och demokratiska processer i dessa länder.

För närvarande intresserar jag mig för hur man arbetar för att motverka våldsbejakande extremism i Jordanien och för hur lärarutbildningen förbereder blivande lärare för hur våldsbejakande extremism kan motverkas i skolan genom medborgarutbildning, i såväl Sverige som i Jordanien.

Min publikationer inkluderar böckerna The EU’s Democracy Promotion and the Mediterranean Neighbours. Orientation, ownhership and dialogue in Jordan and Turkey. London: Routledge (2013), nominerad till Council for European Studies (CES) 2014 European Studies Book Award Competition och At the Command of God. On the Political Linkage of Islamist Parties. Göteborg: Statsvetenskapliga institutionen (2004, doktorsavhandling) och tidigare artiklar som “Turkey, its changing national identity and EU accession: Explaining the ups and downs in the Turkish democratization reforms”, Journal of Contemporary European Studies 19, no 1 (2011), tillsammans med Elisabeth Johansson-Nogués, och “The EU and Jordan: Aligning Discourse and Practice on Democracy Promotion?”, European Foreign Affairs Review 22, no. 4 (2017), tillsammans med Madeleine Mezagopian.

Senare publikationer inkluderar "The Double-Edged Sword of Democracy: How Democracy Promotion Is Used in the European Union's Prevention of Terrorism in the Southern Mediterranean", Journal of Regional Security, 2022, Vol. 17, Iss. 2, pp. 241-266 och "EU:s normspridning i en konfliktfylld värld: En existentiell nödvändighet med förhinder?", i EU:s inre och yttre gränser i en konfliktfylld värld, Stockholm: Santérus förlag (2023).

Undervisning

Min undervisning äger företrädesvis rum på lärarutbildningen och Europastudier. På lärarprogrammet undervisar jag på olika varianter på kursen "Styrsystem, organisation och bedömning" och i samhällskunskap. På Europastudier undervisar jag framförallt på masternivån på olika kurser kopplade till EU som en global aktör och ansvarar, tillsammans med Mats Andrén, för masteruppsatskursen. Därutöver handleder och examinerar jag uppsatser såväl på lärarutbildningen som på Europaprogrammet.