Länkstig

Ann-Kristin Jonasson

Universitetslektor

Statsvetenskapliga
institutionen
Telefon
Fax
031-786 45 99
Besöksadress
Pilgatan 19
41123 Göteborg
Rumsnummer
C432
Postadress
Box 711
40530 Göteborg

Om Ann-Kristin Jonasson

Presentation

Jag är fil. dr. och universitetslektor vid statsvetenskapliga institutionen. Jag disputerade 2004 på avhandlingen ”At the Command of God. On the Political Linkage of Islamist Parties”. Jag har tidigare varit anställd vid Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet och vid Centrum för Mellanösternstudier, Lunds universitet.

Efter disputationen genomförde jag ett post-dokprojekt vid Centrum för Europaforskning, Göteborgs universitet (CERGU). Det mynnade ut i boken "The European Union and its Mediterranean Neighbours" (2013, London: Routledge).

Forskningsintresse

Jag forskar huvudsakligen om EU:s demokratifrämjande i Medelhavsområdet och om demokratiska processer i framförallt Turkiet och Jordanien.

Pågående forskning

För närvarande håller jag på att utveckla ett forskningsprojekt om EU:s arbete mot terrorism genom demokratifrämjande i Mellanöstern. Projektets titel är "The Double-Edged Sword of Democracy: Constructions of Democracy in the European Union's External Action against Terrorism in the Middle East".

Undervisning

Min undervisning äger företrädesvis rum på lärarutbildningen och Europastudier. På lärarprogrammet undervisar jag på olika varianter på kursen "Styrsystem, organisation och bedömning" och i samhällskunskap. På Europastudier undervisar jag framförallt på Masternivån på olika kurser kopplade till EU som en global aktör, men ansvarar även för inslag på grundnivån. Därutöver handleder och examinerar jag uppsatser såväl på lärarutbildningen som på Europaprogrammet.