Länkstig

Anders Sundell

Universitetslektor

Statsvetenskapliga
institutionen
Telefon
Besöksadress
Sprängkullsgatan 19
41123 Göteborg
Rumsnummer
C407
Postadress
Box 711
40530 Göteborg

Om Anders Sundell

Forskningsintressen

I mitt avhandlingsarbete undersökte jag hur det gick till när korruptionen (nästan helt) försvann från den svenska statsförvaltningen. Slutsatsen är att det troligtvis var en gradvis process, inte resultatet av en koncentrerad insats. En populärvetenskaplig artikel om avhandlingens huvudresultat finns i Forskning & Framsteg.

För närvarande arbetar jag tillsammans med Andrej Kokkonen i ett av Vetenskapsrådet finansierat projekt om politisk succession i diktaturer och kungadömen. Vår hypotes är att en oordnad succession ökar risken för politisk instabilitet, i form av statskupper, uppror eller inbördeskrig.

 

Undervisning

Forskningsmetod och statistisk analys på kandidatnivå. Handleder uppsatser.

Utbildning

Doktorsexamen i statsvetenskap, Göteborgs universitet 2015.

Masterexamen i statsvetenskap, Göteborgs universitet 2009.

Kandidatexamen i statsvetenskap, Göteborgs universitet 2007.

 

Bloggar

Sundells siffror Jag analyserar valrörelsen 2014 för Dagens Nyheter med siffror och grafer.

Politologerna Blogg där jag och andra statsvetare gör statsvetenskapliga analyser av svensk politik.

SPSS-akuten Min blogg med guider och hjälp för statistisk analys.

Politikerenkäten En blogg där vi publicerade resultat från boken Politik på hemmaplan innan boken publicerades. I samarbete med tidningen Dagens Samhälle.