Göteborgs universitet
Bild
En hand sticker ner ett valkuvert i en valurna.
Foto: Johan Wingborg

100 år av demokrati!

Den 26 januari 1921 fattade riksdagen det slutgiltiga beslutet om kvinnlig rösträtt, vilket innebar att Sverige fick allmän och lika rösträtt - alla medborgare skulle ha samma röstvärde. Som en del av firandet av 100-årsjubileet av den allmänna och lika rösträtten erbjuds här ett utbildningsmaterial för gymnasieskolan.

Materialet "Demokrati - arbete pågår" består av ett antal filmer och faktablad samt av två lektionsförslag med inspirerande uppgifter. Materialet syftar till att få elever att diskutera och lära sig mer om demokratins möjligheter och utmaningar. I filmerna föreläser demokratiforskare om olika aspekter av demokrati. Faktabladen har instuderingsfrågor och berör grundläggande fakta och forskningsanknutna diskussioner om grundläggande frågor i en demokrati. Lektionsplanerna är uppbyggda kring information och uppgifter som stimulerar eleverna att lära sig om demokrati och att diskutera demokratifrågor. Materialet är framtaget i samarbete mellan Stockholms universitet, Göteborgs universitet och Örebro universitet, på uppdrag av regeringen.

Utbildningsmaterial

Demokrati betyder folkstyre eller folkmakt. ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare”, står det i Regeringsformen, en av grundlagarna som avgör hur Sverige ska styras. En demokratisk grundtanke är att flertalet myndiga medborgare i ett land ska ha möjlighet att påverka hur landet ska styras, till exempel genom regelbundna val.

Även om Sveriges demokratiska statsskick är säkerställt i grundlagarna och om vi (folket) utövar makt i regelbundna val blir demokratin aldrig färdig. Arbetet att upprätthålla och utveckla demokratin är ett ständigt pågående arbete. Eftersom demokratin är i ständig förändring förutsätter det kontinuerlig diskussion och förhandling. Det dyker hela tiden upp nya frågor och utmaningar som gör det nödvändigt att arbeta med demokratins organisation och innehåll.

Just för att demokratin aldrig blir färdig – att vi alla hela tiden måste jobba för att behålla och utveckla demokratin så är det viktigt att vi pratar om demokratin, att vi lär oss om demokratin och att vi hjälps åt att fundera kring hur den kan bli bättre.

Utbildningsmaterialet är indelat i två teman:

  • Demokratins form och innehåll
  • Demokratins utmaningar.

Stor nationell satsning för demokratin

Ansvariga för innehållet i Demokrati - arbete pågår

Stockholms universitet
Professor Michele Micheletti (projektledare) vid Statsvetenskapliga institutionen, docent Johan Sandahl och lektor Patrik Johansson vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik.

Örebro universitet
Professor Maria Jansson vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.

Göteborgs universitet
Universitetslektor Andreas Bågenholm och docent Anna Bendz vid Statsvetenskapliga institutionen.