Göteborgs universitet
Bild
Aulan i universitetets huvudbyggnad är mycket vackert dekorerad.
Aulan i universitetets huvudbyggnad.
Foto: Emelie Asplund
Länkstig

Vår forskarutbildning

Syftet med forskarutbildningen i statsvetenskap är att utveckla doktorandens förmåga att bedriva högkvalitativ forskning. Den största och viktigaste delen av utbildningen är att skriva en vetenskaplig avhandling.

Vi erbjuder en bred utbildning i statsvetenskapens teoretiska och empiriska kärnområden med tonvikt på metodologisk pluralism. Forskarutbildningen har en nära koppling till institutionens olika forskningsområden och doktoranderna medverkar på ett betydelsefullt sätt i institutionens arbete.