Göteborgs universitet
Länkstig

Obligatorisk kurs om hur skolan styrs

Alla studenter som går på Ämneslärarprogrammet eller Grundlärarprogrammet läser en kärnkurs som handlar om hur skolan styrs och organiseras, Styrsystem, organisation och bedömningdär Statsvetenskapliga institutionen står för kursansvaret. Kursen ges också i flera olika varianter inom exempelvis kompletterande lärarutbildning (KPU) och vidareutbildning av lärare (VAL). Våra lärare medverkar även i andra kärnkurser inom programmen.

Vi utbildar blivande samhällskunskapslärare

Vi har också ansvar för att utbilda blivande ämneslärare i samhällskunskap, med inriktning mot gymnasieskolan eller grundskolans årskurs 7-9.

Samhällskunskap som skolämne är ett brett ämne som knyter an till flera olika akademiska discipliner. Framförallt är samhällskunskap förankrat inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi. Ämnet innefattar också internationella relationer, kulturgeografi och masskommunikation.

I våra kurser läser studenterna exempelvis om demokrati och demokratiska system, svensk politik och förvaltning, EU/Europa, internationell politik och mänskliga rättigheter samt forskningsmetoder. Våra studenter i samhällskunskap läser också kurser där de är på praktik i skolorna (VFU).

Eftersom samhällsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne samarbetar vi med flera andra institutioner vid Göteborgs universitet för att täcka in ämnets alla delar på kurserna.

Statsvetare ingår i utbildningarnas programråd

Statsvetenskapliga institutionens engagemang i lärarutbildningarna innebär även att vi har representanter i de olika programmens programråd och medverkar i kvalitetsarbetet med utbildningarna.