Göteborgs universitet
Bild
Luftballonger.
Foto: Daniela Cuevas, Unsplash.

Nya forskningsanslag

Här presenteras ett urval av statsvetenskapliga forskningsprojekt som fått finansiering under 2023.

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse

Jacob Nyrup, Wallenberg Academy Fellow 2023
Projektets titel: En systematisk kartläggning av politiska makthavare
Projekttid: 5 år.

Vetenskapsrådet

Ett robustare Norden? Studier av den gemensamma krisberedskapens hinder och möjligheter
Projektets storlek: 6,5 miloner kronor.
Forskare: Ulrika Möller (Göteborgs universitet), Douglas Brommesson (Linnéuniversitetet), Rikard Bengtsson (Lunds universitet), Johan Eriksson (Södertörns Högskola) och Kristin Haugevik (Norwegian Institute for International Affairs).

Ständigt på väg: Det resande styrets uppgång och fall
Projektets storlek: 4,8 miljoner kronor.
Forskare: Andrej Kokkonen (Göteborgs universitet), Carl-Müller Crepon (London School of Economics), Clara Neupert Wentz (Aarhus University), Jørgen Møller (Aarhus) och Anders Gammelhom Wieland (Aarhus University)).

Att upprätthålla statskapacitet i en modern stat: Relationen medborgare-stat och frivillig efterlevnad i Sverige
Projektets storlek: 4,8 miljoner kronor.
Forskare: Agnes Cornell, Rasmus Broms och Andrej Kokkonen.

Leder främjandet av kvinnors egenmakt till uppfattningar om hot? Ett forskningsprojekt om vem som hotas av kvinnors egenmakt
Projektets storlek: 3,8 miljoner kronor.
Forskare: Nicholas Charron, Amy Alexander (Göteborgs universitet) och Gefjon Off (University of Lüneburg).

Riksbankens Jubileumsfond (RJ)

RJ Sabbatical
Statlig kapacitet, demokrati och aktuella globala utmaningar
Projektets storlek: 1,8 miljoner kronor.
Forskare: Marina Nistotskaya.

En epistemisk approach till berättigandet av offentlig maktutövning: Att öka legitmiteten genom att stärka den argumentativa kvaliteten
Projektets storlek: 1,2 miljoner kronor.
Forskare: Henrik Friberg-Fernros.

Forte

Rörelsen bland män högerut. Förklaringar till skiftande
politiska könsskillnader 1956–2022

Projektets storlek: 3,5 miljoner kronor.
Forskare: Patrik Öhberg och Lena Wängnerud.

EU-finansiering

ERC Starting Grant

Fem-LEAD (Female Leadership and Effects from African Droughts) 
Projektets storlek: 15 miljoner kronor.
Forskare: Aksel Sundström.

EU Horizon

RESPOND – Rescuing Democracy from Political Corruption in Digital Societies
Projektets storlek: 363 000 euro.
Forskare: Marcia Grimes, Marina Nistotskaya och Frida Boräng.

Fight Against Large-scale Corruption and Organised Crime Networks (FALCON)
Projektets storlek: 122 500 euro.
Forskare: Marina Nistotskaya och Carl Dahlström.

DG REGIO

Measuring the quality of Government at the subnational level and comparing results with previous studies – rounds 5 and 6
Projektets storlek: 41 miljoner kronor.
Forskare: Nicholas Charron, Victor Lapuente och Monika Bauhr.

The Department for International Partnerships (DG INTPA)
Stöd till V-Dem-institutets forskningsinfrastruktur och datainsamling.
Projektets storlek: 5,6 miljoner kronor.
Forskare: Staffan Lindberg och V-Dem:s team.

Övriga finansiärer

Norska vetenskapsrådet

REGEND (Re-gendering Diplomacy)
Projektets storlek: 12,6 miljoner kronor.
Forskare: Ann Towns (forskningsledare) med flera.

Mo Ibrahim Foundation

Stöd till V-Dem-institutets forskningsinfrastruktur och datainsamling.
Projektets storlek: 2 miljoner kronor.
Forskare: Staffan Lindberg och V-Dem:s team.

The Carnegie Corporation of New York

Stöd till GLD-institutets forskning i Mellanöstern och Nordafrika.
Projektet storlek: 4,1 miljoner kronor.
Forskare: Ellen Lust och GLD:s team.