Göteborgs universitet
Bild
Luftballonger.
Foto: Daniela Cuevas, Unsplash.

Nya forskningsanslag

Här presenteras statsvetenskapliga forskningsprojekt som fått finansiering under våren 2023 och hösten 2022.

2023

Horizon grant, finansiering från EU

Fight Against Large-scale Corruption and Organised Crime Networks (FALCON)
Projektets storlek: 122,500 Euro.
Forskare: Marina Nistotskaya och Carl Dahlström (Göteborgs universitet).

 

Finansiering från EU-kommissionens DG REGIO

Measuring the quality of Government at the subnational level and comparing results with previous studies – rounds 5 and 6
Projektets storlek: 3,75 miljoner Euro.
Forskare: Nicholas Charron, Victor Lapuente och Monika Bauhr (Göteborgs universitet).

2022

Finansiering från Formas

Household Emergency Preparedness: What drives people to (not) prepare for future societal and environmental crises?
Projektets storlek: 4,8 miljoner kronor.
Forskare: Niklas Harring och Magnus Bergquist (Göteborgs universitet).

Kapacitetsproblem som hinder för en framgångsrik miljöpolitik i EU
Projektets storlek: 3,9 miljoner kronor.
Forskare: Olof Larsson och Markus Johansson (Göteborgs universitet).

 

Finansiering från Vetenskapsrådet

Integration at the Neighborhood Level: Cross-National Comparisons of Syrian Refugee Segregation
Projektets storlek: 5,1 miljoner kronor.
Forskare: Kristen Kao och Jacob Sohlberg (Göteborgs universitet) samt Karen Ferree (UC San Diego).

Pandemiers effekter på samhällets stöd till gravida kvinnor och deras familjer
Projektets storlek: 4,5 miljoner kronor.
Forskare: Elin Naurin (Göteborgs universitet).

Politisk förändring och lokal styrning i framväxande städer
Projektets storlek: 11,9 miljoner kronor.
Forskare: Jeffrey Paller och Ellen Lust (Göteborgs universitet).

Ingen människa är en ö. En social teori om ekonomisk röstning
Projektets storlek: 3,8 miljoner kronor.
Forskare: Maria Solevid och Moa Frödin Gruneau (Göteborgs universitet).

Kompensation för klimatförändringarnas skadliga effekter: normativa perspektiv
Projektets storlek: 1,8 miljoner kronor.
Forskare: Göran Duus-Otterström (Göteborgs universitet).

 

Finansiering från Riksbankens Jubileumsfond (RJ)

Lokala data över Europa: en plattform med lokala indikatorer för korruptionsrisker och samhälleliga fenomen
Projektets storlek: 8 miljoner kronor.
Stödform: RJ Infrastruktur för forskning.
Forskare: Aksel Sundström och Marina Nistotskaya (Göteborgs universitet).

Ta pulsen på folket: World values survey i Sydafrika
Projektets storlek: 2,8 miljoner kronor.
Stödform: RJ Infrastruktur för forskning.
Forskare: Amy Alexander (Göteborgs universitet) och Cindy Steenekamp (Stellenbosch University).

En komplett databas över voteringar i Sveriges Riksdag, 1925-2022
Projektets storlek: 1,5 miljoner kronor.
Stödform: RJ Infrastruktur för forskning.
Forskare: Jan Teorell (Stockholms universitet) samt Carl Dahlström och Mikael Holmgren (Göteborgs universitet).

 

Finansiering från andra finansiärer

Competing Authorities in the Middle East and North Africa
Projektets storlek: 244,000 USD.
Finansiär: The Hicham Alaoui Foundation.
Forskare: Ellen Lust (Göteborgs universitet).

Utvärdering av Sidas insatser för att minska korruption i samarbetsländer
Projektets storlek: 2 miljoner kronor.
Finansiär: Expert Group for Aid Studies (EBA).
Forskare: Marina Nistotskaya, Anna Persson, Marcia Grimes, Adea Gafuri och Bo Rothstein (Göteborgs universitet) samt Michelle D’Arcy (Trinity College Dublin).

Re-gendering diplomacy (REGEND)
Projektets storlek: 12,6 miljoner kronor.
Finansiär: Vetenskapsrådet, Norge.
Forskare: Ann Towns (Göteborgs universitet), Halvard Leira och Benjamin de Carvalho (Norsk Utenrikspolitisk Institutt), Eirinn Larsen (Oslo universitet) samt Bahar Rumelili (Koc University).

Betydelsen av fysiska och sociopolitiska faktorer för vindkraftsutbyggnad
Projektets storlek: 15 miljoner kronor.
Finansiär: Energimyndigheten.
Forskare: Niklas Harring (Göteborgs universitet) Fredrik Hedenus (Chalmers Tekniska Högskola) och Simon Matti (Luleå Tekniska Universitet).