Länkstig

Aksel Sundström

Universitetslektor

Statsvetenskapliga
institutionen
Telefon
Besöksadress
Sprängkullsgatan 19
41123 Göteborg
Rumsnummer
B428
Postadress
Box 711
40530 Göteborg

Om Aksel Sundström

Docent i statsvetenskap, lektor.

Gästforskare vid University of Oxford, våren 2022.

Sundström har två större forskningsintressen; 1) förhållandet mellan korruption och möjligheterna till en effektiv miljöpolitik, särskilt i låginkomstländer och 2) studiet av politisk representation, med ett fokus på kvinnor och ungas frånvaro i institutioner.

Förutom ett fokus på jämförande politik så har han bred erfarenhet av datainsamling i Sydafrika. Hans doktorsavhandling undersökte problemet med mutor bland statliga inspektörer i naturresurs-hantering (se exempel på artiklar från avhandlingen i tidskrifterna Global Environmental Change och Public Administration).

Leder ett projekt som undersöker om etableringen av skyddade reservat i afrikanska länder ger effekter på lokal korruption. Arbetar även med ett projekt som studerar naturreservat som sträcker sig över landsgränser. I ett relaterat projekt undersöks även effekterna av att naturskyddet i regionen militariseras. Har erhållit forskningsmedel från Vetenskapsrådet för flertalet projekt, både som huvudsökande och medsökande.

Genomförde under året 2017-2018 en vistelse som Democracy Fellow vid Harvard University, genom VRs postdok-program.

Sundström har skrivit en bok, Youth without representation, som undersöker ungas närvaro som kandidater, parlamentariker och ministrar runt om i världen (med Daniel Stockemer). Den ges ut av University of Michigan Press under år 2022.

Han är ansvarig för att utveckla Quality of Government (QoG) institutets dataset och leder QoGs data team.

Profilansvarig för ämnet statsvetenskap inom Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram (SMIL) på Handelshögskolan.

Sundströms forskning har publicerats i flertalet artiklar, bland annat i tidskrifterna Electoral Studies, European Journal of Political Research, Governance, Party Politics och World Development (se Google Scholar).

I flertalet uppsatser har Sundström utvecklat insikterna kring hur man kan mäta och förstå processer kring kvinnors politiska närvaro och rättigheter runt om i världen. Tillsammans med kollegor inom projektet Varieties of Democracy (V-Dem) har han lanserat 'Women's Political Empowerment Index', en datamängd som är fri för allmänheten att ladda ned och använda (se även Sundström et al. 2017). För exempel på pågående arbete kring allmänhetens stöd för kvinnliga ledare i Afrikanska länder, se här. För publikationslista, se CV.

Utbildning

Fil. dr, statsvetenskap, Göteborgs Universitet, 2015.

Gästforskare vid University of Michigan, våren 2015.

Metodkurser under forskarutbildningen i Oxford, Michigan (ICPSR), Keele, Ljubljana och Wien.

Vistades under grundutbildningen en termin på Jawaharlal Nehru University, New Delhi.

Utmärkelser

Nominerad av GU till 2019 års Pro Futura program - Riksbankens Jubileumsfonds satsning på spetsforskning inom humaniora och samhällsvetenskap.

Delat tredjepris i uppsatstävlingen Intergenerational Justice Prize 2018 (tillsammans med Daniel Stockemer).

Nominerad till Elsevier Atlas award för artikel i World Development (Sundström et al. 2017), augusti 2017.

Utnämnd till en av 33 Hållbarhetstalanger i Sverige av Aktuell Hållbarhet, 2016.

2016 års stipendium till Eva Selin Lindgrens minne (ges till en forskare vid Chalmers eller GU).

Statsvetenskapliga förbundets pris för årsmötets bästa uppsats, 2014.

Övrigt

Arbetslivserfarenhet som journalist, utrikesrapportering på frilansbasis (se exempel här).