Länkstig

Aksel Sundström

Universitetslektor

Statsvetenskapliga institutionen
Telefon
Besöksadress
Sprängkullsgatan 19
41123 Göteborg
Rumsnummer
B544
Postadress
Box 711
40530 Göteborg

Om Aksel Sundström

Aksel Sundström är docent i statsvetenskap och lektor.

Han var Democracy Fellow vid Harvard University 2017-2018 och gästforskare vid University of Oxford, våren 2022.

Ansvarig för att utveckla Quality of Government (QoG) institutets dataset och leder QoGs data team, en plattform för öppen data kring korruption och andra samhällsindikatorer.

Tilldelades nyligen ett ERC Starting Grant, som skall finansiera projektet Female Leaders and African Droughts (Fem-LEAD).

Sundström har två större forskningsintressen; 1) studiet av miljöpolitik, särskilt i låginkomstländer och 2) studiet av politisk representation, särskilt med ett fokus på kvinnor och ungas frånvaro i institutioner runt om i världen.

Inom det större temat kring miljöpolitik undersöker Sundström flertalet frågeställningar: Han arbetar med flera projekt finansierade av Vetenskapsrådet som studerar olika politiska dimensioner av skyddade naturreservat i afrikanska länder. Förutom ett fokus på jämförande miljöpolitik så har han bred erfarenhet av datainsamling i Sydafrika och dess grannländer. Hans doktorsavhandling undersökte problemet med korruption och mutor bland statliga inspektörer i naturresurs-hantering (se exempel i Global Environmental Change och Public Administration).

Inom temat kring politisk representation studerar Sundström en rad kunskapsluckor. I flertalet uppsatser har han utvecklat insikterna kring hur man kan förstå processer kring kvinnors politiska närvaro och rättigheter runt om i världen. Med kollegor inom projektet Varieties of Democracy (V-Dem) har han lanserat 'Women's Political Empowerment Index', en datamängd som är öppen för att laddas ned (se Sundström et al. 2017). För exempel på arbete kring allmänhetens stöd för kvinnliga ledare i Afrikanska länder, se artikel i Public Opinion Quarterly.

Han har nyligen gett ut boken Youth without Representation, som undersöker ungas låga närvaro som kandidater och politiker runt om i världen (University of Michigan Press). Boken (skriven med Daniel Stockemer) är den första som tar sig an detta problem och då den blivit utvald till ett open access initiativ är den gratis att ladda ned.

Sundströms forskning har publicerats i flertalet artiklar, bland annat i tidskrifterna Electoral Studies, European Journal of Political Research, Governance, Party Politics, och World Development (se Google Scholar).

Sundström handleder flertalet doktorander. Han är profilansvarig för ämnet statsvetenskap inom Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram (SMIL) på Handelshögskolan.

För fullständig publikationslista, se CV.

Urval av uppsatser under arbete:

Drought and Political Trust” med P. Ahlerup, S. Jagers och M. Sjöstedt (se University of Gothenburg Department of Economics Working Paper nr. 832). RnR i tidskrift.

The Impact from Corruption on Climate Change Mitigation” med N. Harring, S. Jagers och M. Povitkina (se QoG Working Paper no 2024:3). Under review.

“The Ethnic Politics of Nature Protection: Ethnic Favoritism and Protected Areas in Africa” med S. Dawson, F. Haass (Oslo) och C. Müller-Crepon (LSE). Under arbete.

“When Elders Rule: Age Composition in Decision-Making and Legitimacy Perceptions” med C. McClean (Yale) och D. Stockemer (Ottawa). Under arbete.

“Accountability and ownership of resources: an experiment in Peru” med M. Alvarado, T. Ahmed och S. Jagers. Under arbete.

“Global public opinion to expanding protected areas to 2030: conjoint experiments on attitudes to goal conflicts in conservation” med P. Michaelsen och S. Jagers. Under arbete.

För mer information, se personlig hemsida: www.akselsundstrom.com

Utbildning

Fil. dr, statsvetenskap, Göteborgs Universitet, 2015.

Gästforskare vid University of Michigan, våren 2015.

Metodkurser under forskarutbildningen i Oxford, Michigan (ICPSR), Keele, Ljubljana och Wien.

Vistades under grundutbildningen en termin på Jawaharlal Nehru University, New Delhi.

Utmärkelser

Vinnare av First-time Voter Award 2023 (tillsammans med D. Stockemer), för arbete kring ungas inkludering i val under 2022 (boken Youth Without Representation and vårt WARP Dataset), utdelat av the International Centre for Parliamentary Studies.

ERC Starting Grant, 2023.

Nominerad av GU till 2019 års Pro Futura program - Riksbankens Jubileumsfonds satsning på spetsforskning inom humaniora och samhällsvetenskap.

Delat tredjepris i uppsatstävlingen Intergenerational Justice Prize 2018 (tillsammans med Daniel Stockemer).

Nominerad till Elsevier Atlas award för artikel i World Development (Sundström et al. 2017), augusti 2017.

Utnämnd till en av 33 Hållbarhetstalanger i Sverige av Aktuell Hållbarhet, 2016.

2016 års stipendium till Eva Selin Lindgrens minne (ges till en forskare vid Chalmers eller GU).

Statsvetenskapliga förbundets pris för årsmötets bästa uppsats, 2014.

Övrigt

Arbetslivserfarenhet som journalist, utrikesrapportering på frilansbasis (se exempel här).