Länkstig

Stephen Dawson

Postdoktor

Statsvetenskapliga institutionen
Besöksadress
Sprängkullsgatan 19
41123 Göteborg
Postadress
Box 711
40530 Göteborg

Om Stephen Dawson

Jag är biträdande forskare vid Statsvetenskapliga institutionen. Min forskning fokuserar på jämförande politik, ansvarsskyldighet och valintegritet. Jag är knuten till Quality of Government (QoG) Institute och Knowledge Resistance (KR) projektet.

För närvarande är jag involverad i flera forskningsprojekt som behandlar politiska ledares legitimitet, politiken i skyddade områden och missförhållanden i politiska partier.

I februari 2022 försvarade jag min doktorsavhandling, "Perceptions of Political Competition and the Integrity of Elections." I detta projekt bedömde jag konsekvenserna av jämna val – och relaterad information, såsom opinionsundersökningar – för genomförandet av val och röstbeteende i flera nationella sammanhang.