Länkstig

Maria Oskarson

Professor emerita

Statsvetenskapliga
institutionen
Postadress
Box 711
40530 Göteborg

Om Maria Oskarson

Presentation

Professor emerita.

Forskningsintresse

Min forskningsverksamhet är främst inriktad på politiska skiljelinjer - alltså samband mellan social position och politiska attityder eller röstning , och hur dessa samband hänger samman med olika typer av kontexter - aspekter av välfärdsstaten, av partisystem och av politiska institutioner, både ur nationellt och komparativt perspektiv.