Göteborgs universitet
Länkstig

Organisation, råd och samarbeten

Centrum för Europastudier (CES) har en unik kompetens och lång erfarenhet av att arbeta med interdisciplinära Europastudier. Lärarna representerar nio olika akademiska discipliner som tillsammans utgör grunden för det tvärvetenskapliga ämnet Europakunskap.

Organisation

Inom CES samarbetar tre fakulteter vid Göteborgs universitet. Administrationen sker från Statsvetenskapliga institutionen vid Samhällsvetenskapliga fakulteten. Här finns ledning och studieadministration. Den biträdande studierektorn kommer alltid från en annan fakultet.

Studierektor: Linda Berg, Statsvetenskapliga institutionen.
Läs mer om Linda Berg här.

Biträdande studierektor: Mats Andrén, institutionen för litteratur, idéhistoria och religion.
Läs mer om Mats Andrén här.

De nio ämnena

 • Ekonomisk historia – institutionen för ekonomi och samhälle, Handelshögskolan.
 • Företagsekonomi – Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan.
 • Historia – institutionen för historiska studier, Humanistiska fakulteten.
 • Idé- och lärdomshistoria – institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Humanistiska fakulteten.
 • Juridik – Juridiska institutionen, Handelshögskolan.
 • Kulturgeografi – institutionen för ekonomi och samhälle, Handelshögskolan.
 • Nationalekonomi – institutionen för nationalekonomi med statistik, Handelshögskolan.
 • Sociologi – institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Samhällsvetenskapliga fakulteten.
 • Statsvetenskap – Statsvetenskapliga institutionen, Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Samarbeten och råd kvalitetssäkrar utbildningen

Centrum för Europaforskning (CERGU)

Göteborgs universitet har en komplett tvärvetenskaplig akademisk Europamiljö med både forskning och utbildning. Undervisningen på de olika Europaprogrammen gynnas av ett nära samarbete med Centrum för Europaforskning (CERGU), vilket skapar förutsättningar för en forskningsanknuten tvärvetenskaplig undervisning. Det är en stor överlappning mellan personer som ingår i CERGU:s nätverk av forskare och som undervisar på utbildningsprogram och kurser vid CES.

Europakunskapskollegiet

Kollegiet består av nio ledamöter som representerar de nio samarbetsämnena. Ledamöterna har en viktig roll i att kvalitetssäkra utbildningens tvärvetenskaplighet. Deras funktion är framförallt att bedöma uppsatser och hjälpa till att hitta handledare till uppsatsskrivande studenter. De fungerar också som en kontaktperson för studenterna på Europaprogrammet när de läser sina profilämnen, och kan då anordna träffar och att bjuda in alumner till föreläsningar vid sina egna institutioner.

Ledamöter under 2022:

 • Lisbeth Aggestam, statsvetenskap.
 • Heather C. Fors, nationalekonomi.
 • Katarzyna Wojnicka, sociologi.
 • Lars Nyström, historia.
 • Ann Ighe, ekonomisk historia.
 • Robin Biddulph, kulturgeografi.
 • Roman Martin, företagsekonomi.
 • Ester Herlin-Karnell, juridik.
 • Cecilia Rosengren, idé- och lärdomshistoria.

Rådet för Europastudier vid Göteborgs universitet (REGU)

CES har sitt eget arbetslivsråd, REGU, som spelar en mycket viktig roll för att ge strategiska råd om utbildningarnas långsiktiga utveckling, och för att stärka kopplingarna mellan CES och det omgivande samhället. Rådet träffas två gånger per år. Ledamöterna har ledande befattningar inom kultur, näringsliv och offentlig sektor, på lokal, regional, nationell och europeisk nivå. The Executive Master’s Programme in European Studies och kursen Europe in the World är två exempel på strategiskt utvecklingsarbete som REGU har bidragit med.

REGU:s ledamöter 2021-2022

 • Cecilia Malmström, f.d. EU-kommissionär, hedersledamot
 • Robert Casinge, chef för Västra Götalandsregionens Brysselkontor
 • Ulf Hammarström, generaldirektör för SWEDAC
 • Karin Knutsson, verksamhetsrevisor vid Revisionskontoret vid Göteborgs stad (alumn)
 • Lotta Lekvall, VD för Folkteatern, ledamot i Kungliga Operans styrelse
 • Sebastian Marx, självständig EU konsult med 20 års Brysselerfarenhet
 • Catrine Norrgård, verkställande direktör för Göteborgs representationskontor i Bryssel
 • Pierre Schellekens, enhetschef, Europeiska kommissionen, DG Energi
 • Annika Strömberg, ansvarig för EU-program, Kreativa Europa, Kulturrådet.