Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Organisation, råd och samarbeten

Centrum för Europastudier (CES) har en unik kompetens och lång erfarenhet av att arbeta med interdisciplinära Europastudier. Lärarna representerar nio olika akademiska discipliner som tillsammans utgör grunden för det tvärvetenskapliga ämnet Europakunskap.

Organisation

Inom CES samarbetar tre fakulteter vid Göteborgs universitet. Administrationen sker från Statsvetenskapliga institutionen vid Samhällsvetenskapliga fakulteten. Här finns ledning och studieadministration. Den biträdande studierektorn kommer alltid från en annan fakultet.

Studierektor: Linda Berg, Statsvetenskapliga institutionen.
Läs mer om Linda Berg här.

Biträdande studierektor: Ann Ighe, institutionen för ekonomi och samhälle.
Läs mer om Ann Ighe här.

De nio ämnena

  • Ekonomisk historia – institutionen för ekonomi och samhälle, Handelshögskolan
  • Företagsekonomi – Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan
  • Historia – institutionen för historiska studier, Humanistiska fakulteten
  • Idé- och lärdomshistoria – institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Humanistiska fakulteten
  • Juridik – Juridiska institutionen, Handelshögskolan
  • Kulturgeografi – institutionen för ekonomi och samhälle, Handelshögskolan
  • Nationalekonomi – institutionen för nationalekonomi med statistik, Handelshögskolan
  • Sociologi – institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Samhällsvetenskapliga fakulteten
  • Statsvetenskap – Statsvetenskapliga institutionen, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Samarbeten och råd kvalitetssäkrar utbildningen

Centrum för Europaforskning (CERGU)

Göteborgs universitet har en komplett tvärvetenskaplig akademisk Europamiljö med både forskning och utbildning. Undervisningen på de olika Europaprogrammen gynnas av ett nära samarbete med Centrum för Europaforskning (CERGU), vilket skapar förutsättningar för en forskningsanknuten tvärvetenskaplig undervisning. Det är en stor överlappning mellan personer som ingår i CERGU:s nätverk av forskare och som undervisar på utbildningsprogram och kurser vid CES.

Europakunskapskollegiet

Kollegiet består av nio ledamöter som representerar de nio samarbetsämnena. Ledamöterna har en viktig roll i att kvalitetssäkra utbildningens tvärvetenskaplighet. Deras funktion är framförallt att bedöma uppsatser och hjälpa till att hitta handledare till uppsatsskrivande studenter. De fungerar också som en kontaktperson för studenterna på Europaprogrammet när de läser sina profilämnen, och kan då anordna träffar och att bjuda in alumner till föreläsningar vid sina egna institutioner.

Ledamöter under 2020:

Lisbeth Aggestam, statsvetenskap

Heather C. Fors, nationalekonomi

Christoph Haug, sociologi

Poul Holm, historia

Ann Ighe, ekonomisk historia

Anders Larsson, kulturgeografi

Roman Martin, företagsekonomi

Andreas Moberg, juridik

Cecilia Rosengren, idé- och lärdomshistoria

Rådet för Europastudier vid Göteborgs universitet (REGU)

CES har sitt eget arbetslivsråd, REGU, som spelar en mycket viktig roll för att ge strategiska råd om utbildningarnas långsiktiga utveckling, och för att stärka kopplingarna mellan CES och det omgivande samhället. Rådet träffas två gånger per år. Ledamöterna har ledande befattningar inom kultur, näringsliv och offentlig sektor, på lokal, regional, nationell och europeisk nivå. The Executive Master’s Programme in European Studies och kursen Europe in the World är två exempel på strategiskt utvecklingsarbete som REGU har bidragit med.

REGU:s ledamöter 2020-2022

Cecilia Malmström, före detta EU-kommissionär, hedersledamot

Gunnar Bolin, journalist och producent på Kulturradion special, Sveriges Radio

Ulf Hammarström, Generaldirektör för SWEDAC

Karin Knutsson, Manager vid Ernest & Young (alumn)

Lotta Lekvall, VD för Folkteatern, ledamot i Kungliga Operans styrelse

Charlotta Lundström, chef, Externa relationer, Västra Götalandsregionen (VGR)

Sebastian Marx, Självständig EU konsult med 20 års Brysselerfarenhet

Catrine Norrgård, Verkställande direktör för Göteborgs representationskontor i Bryssel

Pierre Schellekens, Europeiska Kommissionen i Bryssel

Linda Berg, studierektor, sammankallande

Ann Ighe, biträdande studierektor

Ordförande Studentgrupp Europa