Göteborgs universitet
Länkstig

Organisation, råd och samarbeten

Centrum för Europastudier (CES) har en unik kompetens och lång erfarenhet av att arbeta med interdisciplinära Europastudier. Lärarna representerar nio olika akademiska discipliner som tillsammans utgör grunden för det tvärvetenskapliga ämnet Europakunskap.

Organisation

Inom CES samarbetar tre fakulteter vid Göteborgs universitet. Administrationen sker vid Statsvetenskapliga institutionen, Samhällsvetenskapliga fakulteten. Här finns studierektor och utbildningsadministration. Den biträdande studierektorn kommer alltid från en annan fakultet.

Studierektor: Linda Berg, Statsvetenskapliga institutionen.

Biträdande studierektor: Mats Andrén, institutionen för litteratur, idéhistoria och religion.
 

Nio ämnen

 • Ekonomisk historia – institutionen för ekonomi och samhälle, Handelshögskolan
 • Företagsekonomi – Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan
 • Historia – institutionen för historiska studier, Humanistiska fakulteten
 • Idé- och lärdomshistoria – institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Humanistiska fakulteten
 • Juridik – Juridiska institutionen, Handelshögskolan
 • Kulturgeografi – institutionen för ekonomi och samhälle, Handelshögskolan
 • Nationalekonomi – institutionen för nationalekonomi med statistik, Handelshögskolan
 • Sociologi – institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Statsvetenskap – Statsvetenskapliga institutionen, Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Samarbeten och råd kvalitetssäkrar utbildningen

Centrum för Europaforskning (CERGU)

Göteborgs universitet har en komplett tvärvetenskaplig akademisk Europamiljö med både forskning och utbildning. Undervisningen på de olika Europaprogrammen gynnas av ett nära samarbete med Centrum för Europaforskning (CERGU), vilket skapar förutsättningar för en forskningsanknuten tvärvetenskaplig undervisning. Det är en stor överlappning mellan personer som ingår i CERGU:s nätverk av forskare och som undervisar på utbildningsprogram och kurser vid CES.

Europakunskapskollegiet

Kollegiet består av nio ledamöter som representerar de nio samarbetsämnena. Ledamöterna har en viktig roll i att kvalitetssäkra utbildningens tvärvetenskaplighet. Deras funktion är framförallt att bedöma uppsatser och hjälpa till att hitta handledare till uppsatsskrivande studenter. De fungerar också som en kontaktperson för studenterna på Europaprogrammet när de läser sina profilämnen, och kan då anordna träffar och att bjuda in alumner till föreläsningar vid sina egna institutioner.

Europakunskapskollegiets ledamöter under 2023-2024:

 • Lisbeth Aggestam, statsvetenskap
 • Heather C. Fors, nationalekonomi
 • Katarzyna Wojnicka, sociologi
 • Erik Sjöberg, historia
 • Per Hallén, ekonomisk historia
 • Katarina Haugen, kulturgeografi
 • Roman Martin, företagsekonomi
 • Anna Gonourie Waldenström, juridik
 • Katarina Leppänen, idé- och lärdomshistoria.

Rådet för Europastudier vid Göteborgs universitet (REGU)

CES har sitt eget arbetslivsråd, REGU, som spelar en mycket viktig roll för att ge strategiska råd om utbildningarnas långsiktiga utveckling, och för att stärka kopplingarna mellan CES och det omgivande samhället. Rådet träffas två gånger per år. Ledamöterna har ledande befattningar inom kultur, näringsliv och offentlig sektor, på lokal, regional, nationell och europeisk nivå. 

REGU:s ledamöter 2023-2025:

 • Ulf Hammarström, Generaldirektör för SWEDAC
 • Karin Knutsson, Manager, Certifierad verksamhetsrevisor och konsult, EY (alumn)
 • Lotta Lekvall, VD för Folkteatern
 • Sebastian Marx, Självständig EU konsult med 20 års Brysselerfarenhet
 • Catrine Norrgård, Verkställande direktör för Göteborgs representationskontor i Bryssel
 • Pierre Schellekens, Enhetschef, Europeiska kommissionen, DG Energi
 • Helena Starfelt, Avdelningschef Näringsliv och Innovation, Västra Götalandsregionen
 • Annika Strömberg, Ställföreträdande kulturchef, strateg, Västra Götalandsregionen.