Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Patrik Michaelsen

Doktorand

Psykologiska
institutionen
Telefon
Besöksadress
Haraldsgatan 1
41314 Göteborg
Rumsnummer
591
Postadress
Box 500
40530 Göteborg

Om Patrik Michaelsen

Bakgrund

Kandidat- och mastersexamen i psykologi vid Göteborgs universitet. Utöver detta studier i moralfilosofi och konstfilosofi. Antagen till forskarutbildningeni psykologi ht-16.

Forskningsintresse

Jag är övergripande intresserad av frågor om hur människor gör bedömningar och fattar beslut, samt hur sådan kunskap kan omsättas till åtgärder för att ändra hur folk väljer (så kallad beslutsarkitektur, eller "nudging"). Mer specifikt intresserar jag mig framför allt för empiriska bidrag till etiska frågor kring användandet av denna typ av interventioner.

Utöver detta är jag delaktig i ett forskningsprojekt om unga vuxnas låntagande vid Centrum för finans, Handelshögskolan.

Undervisning

*PX1200: Bedömningar och beslutsfattande, delkurs kognitiv psykologi

*PM1628: Bedömningar och beslutsfattande, delkurs kognitiv psykologi

*PX1110: Bedömning och beslutsfattande