Länkstig

Jan Turvall

Universitetslektor

Statsvetenskapliga
institutionen
Telefon
Besöksadress
Sprängkullsgatan 19
41123 Göteborg
Postadress
Box 711
40530 Göteborg

Om Jan Turvall

Presentation

Jan Turvall är lektor och studierektor i Administrativ teknik och har varit anställd vid Statsvetenskapliga institutionen i mer än 40 år.

Forskningsintressen

Jan har bedrivit forskning främst om det statliga kommitteväsendets roll i den svenska beslutsprocessen.

Undervisning

Jan har under årens lopp bedrivet en mycket omfattande undervisning i främst förvaltningsrätt, kommunalrätt och offentlighet-sekretess men även i statsvetenskaplig metod och svensk politik. Undervisningen har skett på ett tiotal utbildningsprogram och ett stort antal fristående kurser vid Göteborgs universitet. Jan har också varit ansvarig för och medverkat i ett stort antal uppdragsutbildningar för kommunala och statliga myndigheter.

Jan deltar sedan mer än 30 år flitigt i universitetets internutbildning, alltifrån Introduktionskurs för nyanställda till utbildning för universitetsstyrelsens ledamöter.