Länkstig

Andrej Kokkonen

Universitetslektor

Statsvetenskapliga
institutionen
Telefon
Besöksadress
Sprängkullsgatan 19
41123 Göteborg
Rumsnummer
C423
Postadress
Box 711
40530 Göteborg

Om Andrej Kokkonen

Presentation

Andrej Kokkonen är forskare och filosofie doktor i statsvetenskap vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.

Forskningsområden

• Familjepolitik och familjebildande • Etnisk mångfald, tillit och tolerans • Könsskillnader i väljarstöd för invandringskritiska partier • Successionsordningars påverkan på ledaröverlevnad, inbördeskrig och statsbyggnad i autokratier

Pågående forskning

För närvarande arbetar Kokkonen i tre projekt. I det första, som är finansierat av VR, studerar han tillsammans med professorerna Peter Esaiasson och Mikael Gilljam hur etnisk mångfald på arbetsplatser och i skolor påverkar tillit och tolerans.

I det andra, som är finansierat av FAS, studerar han tillsammans med Stefan Dahlberg, Wouter van der Brug och Eelco Harteveld varför kvinnor inte röstar på invandringskritiska partier i lika hög grad som män.

I det tredje, som finansieras av VR, studerar han tillsammans med Anders Sundell hur successionsordningar påverkar ledaröverlevnad, inbördeskrig och statsbyggnad i autokratier.

Undervisning

Kokkonen undervisar för närvarande om hur man skriver forskningsöversikter och uppsatser. Han handleder även uppsatser på magister- och mastersnivå.

Publikationer

Dissertation (2011) Bedroom Politics: How family policies affect women’s fertility and union formation decisions, Göteborg: Göteborg Studies in Politics 126 (PhD-thesis)

Peer reviewed articles (2010) Ethnic Diversity and Democratic Citizenship: Evidence from a Social Laboratory, Scandinavian Political Studies, vol. 3(4). (With Peter Esaiasson and Mikael Gilljam)

(2014) Delivering stability: Primogeniture and autocratic survival in European monarchies 1000-1800, American Political Science Review, vol. 108(2). (With Anders Sundell)

(2014) Migration-based Ethnic Diversity and Social Trust: A Multilevel Analysis of How Country, Neighbourhood and Workplace Diversity Affects Social Trust in 22 Countries, Scandinavian Political Studies, vol. 37(3). (With Peter Esaiasson and Mikael Gilljam)

(2014) Diverse Workplaces and Interethnic Friendship Formation – A Multilevel Comparison Across 21 OECD countries, accepted for publication in Journal of Ethnic and Migration Studies. (With peter Esaiasson and Mikael Gilljam)

(2014) Group Gender Composition and Tolerance of Immigrants’ Rights, accepted for publication in European Sociological Review. (With Eelco Harteveld, Wouter van der Brug and Stefan Dahlberg)

(2014) Women's Presence in Politics and Male Politicians Commitment to Gender Equality in Politics: Evidence from 290 Swedish Local Councils, accepted for publication in Journal of Women, Politics & Policy. (With Lena Wängnerud)

(2014) “The Gender Gap in Support for the Radical Right: Mediation, Moderation and variability between Parties, accepted for publication in Patterns of Prejudice. (With Eelco Harteveld, Wouter van der Brug and Stefan Dahlberg)

Articles under review Contact in Context – Does intergroup contact function (better) in high-threat contexts? Revise and resubmit in a sociology journal. (With Peter Esaiasson and Mikael Gilljam)

The Impact of Social Cues on Men’s and Women’s Vote Choices (With Eelco Harteveld, Wouter van der Brug and Stefan Dahlberg). Submitted to a political science journal.

Measuring Immigrant Populations: Subjective versus Objective Assessments, Submitted to a political science journal.(With Sebastian Lundmark)

Peer reviewed book chapters (2012) “How family policies affect women’s formation of domestic unions – and why it matters for fertility,” in (Eds. Pieter Vanhuysse and Achim Goerres) Aging Populations in Post-industrial Democracies, London: Routledge

Work in progress Migration Based Ethnic Diversity and Social Trust: A Multilevel Analysis of 3,200 School Classes in 22 Countries. (with Peter Esaiasson and Mikael Gilljam)

Intergroup Friendships as a Surrogate for Descriptive Representation. (With David Karlsson)