Göteborgs universitet
Bild
Foto: Emelie Asplund
Länkstig

Forskarutbildning i statsvetenskap

Forskarutbildningen i statsvetenskap omfattar 240 högskolepoäng och syftar till att doktoranden ska utveckla de förmågor och färdigheter som krävs för att bedriva högkvalitativ forskning och att ta en doktorsexamen.