Göteborgs universitet
Bild
Studenter som samtalar.
Det är lättare att få jobb efter examen om du gör praktik under utbildningen, det anser institutionens alumner.
Foto: Emelie Asplund

Våra studenter får jobb

År 2023 genomförde Statsvetenskapliga institutionen en alumnundersökning för att ta reda på vad våra studenter gör efter examen. Vi skickade ut en enkät till drygt 1000 alumner, tidigare studenter, och 44 procent besvarade enkäten.