Göteborgs universitet
Bild
Studenter som samtalar.
Det är lättare att få jobb efter examen om du gör praktik under utbildningen, det anser institutionens alumner.
Foto: Emelie Asplund

Våra studenter får jobb

År 2018 genomförde Statsvetenskapliga institutionen en alumnundersökning för att ta reda på vad studenterna gör efter examen. Resultaten visar att 93 procent har fått jobb, trainee- eller volontärtjänst, startat eget, eller har fortsatt studera. Av de som arbetar är så många som 47 procent tillsvidareanställda.