Länkstig

Marie Demker

Dekan

Humanistiska
fakulteten
Telefon
Fax
031-786 45 99
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
Fakultetskansliet
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Professor

Statsvetenskapliga
institutionen
Telefon
Fax
031-786 45 99
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
Fakultetskansliet Humanisten
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Marie Demker

Professor i Statsvetenskap Dekan för Humanistisk fakultet

Min forskning och undervisning berör i första hand europeisk politik och då särskilt politiska partier, politiska ideologier, nationalism och utrikespolitiskt beslutsfattande men också vetenskapsteoretiska och metodologiska frågor. Jag har också sedan doktorandtiden ett starkt intresse för fransk politik.

Några av mina senaste vetenskapliga artiklar behandlar den anti-rasistiska normens genomslag vid partival, debatten om religionens samhälleliga uttryck samt arbetarklassens politiska sympatier för Sverigedemokraterna.

Jag är en av initiativtagarna till Partiforskningsprogrammet som, med bas på Statsvetenskapliga institutionen (GU), är ett nätverk av forskare som har ett särskilt fokus på politiska partier. Inom dess ramar medverkar jag i ett Vetenskapsrådsfinansierat forskningsprojekt som leds från Linnéuniversitetet - Minskad konflikt och polarisering i västeuropeiska partisystem?

I december 2019 publicerades antologin "Nordic Party Members. Lingages in troubled times" (Rowman&Littlefield/ECPR) som utgör en unik jämförelse mellan partiorganisationernas och partimedlemmarnas roll i de nordiska demokratierna. I ett flerårigt forskningssamarbete har ett tiotal forskare från hela Norden deltagit i genomförandet av såväl datainsamling, analys som skrivande. Jag är redaktör för antologin tillsammans med Knut Heidar (Oslo) och Karina Kosiara-Pedersen (Köpenhamn).

Under 2018 utkom monografin "Digital demokrati? Politiska partier i en ny tid" (Atlas) där jag tillsammans med Ulf Bjereld, Sofie Blombäck och Linn Sandberg analyserar och diskuterar hur de politiska partiernas funktion påverkas av sociala medier och politikens digitalisering.

Min monografi "Sverige åt svenskarna. Motstånd och mobilisering mot invandrare och invandring i Sverige" (Atlas akademi 2014) syntetiserade min då nära nog kvartsekellånga forskning kring svensk främlingsfientlighet och dess roll i svensk opinionsbildning. Jag har även därefter fortsatt att, bl a i samarbete med SOM-institutet, undersöka och analysera opinionsbildning och mobilisering kring migrationsfrågor.

Mellan 2005 och 2011 publicerade jag tillsammans med Ulf Bjereld en boktrilogi med fokus på makt, identitet och kommunikation. Böckerna var "I Vattumannens tid (2005), "Kampen om kunskapen (2008) samt "Den nödvändiga politiken" (2011). Vår tes var att individualisering och globalisering stöpte om inte bara det svenska samhällets politiska förutsättningar utan också andra västliga samhällen genom förändrade auktoritetsförhållanden, kommunikationsteknologins möjligheter och framväxten av kunskapsbaserade konflikter. Den första boken i serien återpublicerades som pocketbok under 2018 under nytt namn "1968: När allt började" och med ett helt nyskrivet inledningskapitel.

Jag har under hela min aktiva tid som universitetslärare publicerat läromedel. Under 2018 utkom den fjärde reviderade upplagan av ”Varför vetenskap? Om vikten av problem och teori i forskningsprocessen” (tillsammans med Ulf Bjereld och Jonas Hinnfors). Bland andra läroböcker kan nämnas min medverkan i ”Sverige i världen” (3:e uppl. red. Brommesson och Ekengren) samt ”Partier och partisystem” (2:a uppl. red. Hagevi).

***

Min ämnesbakgrund är en journalistexamen vid dåvarande Journalisthögskolan i Göteborg, en kandidatexamen i statsvetenskap (inkluderande historia och filosofi) samt en magisterexamen i teoretisk filosofi. Jag har arbetat som journalist, men också tidigare försörjt mig bl a som korrekturläsare på annonsbyrå och med kontorsarbete inom vården.

Jag var under 2012-2016 prodekan vid Samhällsvetenskapliga fakulteten med särskilt ansvar för strategiska frågor kring forskning och utbildning på forskarnivå. Sedan januari 2017 är jag dekan för Humanistisk fakultet vid Göteborgs universitet.

Jag har haft ett stort antal lednings- och förtroendeuppdrag, bl a ledamot av Örebro universitets styrelse, Göteborgs universitets styrelse, Teologiska Högskolans styrelse, Göteborgs symfonikers styrelse samt Vetenskapsrådets ämnesråd för Humaniora och samhällsvetenskap. Jag har också medverkat som expert i statliga utredningar. Sedan 2015 är jag invald som arbetande ledamot i Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg (KVVS).

Jag deltar ofta i samhällsdebatten genom offentliga föredrag, paneldebatter och arbetsgrupper mot bakgrund av mina forskningsområden, samt medverkar i ett flertal medier både som skribent och kommentator till aktuella samhällsfrågor. Jag är också fast krönikör på Borås Tidnings ledarsida.

Här talar jag om min bok ”Sverige åt svenskarna” i ett program från Utbildningsradion: UR Play - En bok en författare - Sverige åt svenskarna

För en förteckning över mina publicerade arbeten, se fliken publikationer på denna sida. För en överblick över min akademiska verksamhet se bilagd CV.