Länkstig

Carl Dahlström

Professor

Statsvetenskapliga
institutionen
Besöksadress
Sprängkullsgatan 19
41123 Göteborg
Postadress
Box 711
40530 Göteborg

Professor

Statsvetenskapliga
institutionen
Telefon
Besöksadress
Sprängkullsgatan 19
41123 Göteborg
Rumsnummer
A503
Postadress
Box 711
40530 Göteborg

Om Carl Dahlström

Carl Dahlström är professor vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet, och forskare vid QoG-institutet.

Han har varit gästforskare vid bland annat Nuffield College, University of Oxford, Centre d'études européennes, Sciences Po, Paris, Minda de Gunzburg Center for European Studies, Harvard University och vid Merton College, University of Oxford.

Dahlströms forskning rör huvudsakligen institutioners kvalitet samt förvaltnings- och välfärdspolitik, men han forskar också om invandrarpolitik och invandringskritiska partier.

Dahlström forskar för närvarande om administrativa institutioner och administrativa reformer i den offentliga sektorn. Det rör sig till exempel om vilka effekterna är av offentliga tjänstemäns anställningsvillkor och av så kallade New Public Management reformer på till exempel korruption, effektivitet och servicekvalitet.

Dahlström har handlett fem doktorander fram till disputation: Elin Bergman (huvudhandledare, disputation september 2019); Frida Boräng (huvudhandledare, disputation januari 2013); Rasmus Broms (huvudhandledare, disputation mars 2016); Mikael Holmgren (huvudhandledare, disputation januari 2017) och Christina Ribbhagen (biträdande handledare, disputation maj 2013). Han handleder för närvarande tre doktorander: Simon Gren (huvudhandledare), Felix Lehmann (biträdande handledare) och Elena Leuschner (huvudhandledare).

Dahlströms forskning har bland annat publicerats av eller kommer att publiceras av American Journal of Political Science, Journal of Politics, British Journal of Political Science, Comparative Political Studies och Journal of Public Administration Research and Theory.

Han har skrivit monografin Organizing Leviathan (Cambridge University Press) tillsammans med Victor Lapuente och varit redaktör för forskningsantologierna Elites, Institutions, and the Quality of Government (Palgrave) tillsammans med Lena Wängnerud och Steering from the Centre: Strengthening Political Control in Western Democracies (University of Toronto Press) tillsammans med B. Guy Peters och Jon Pierre. Han har slutligen bidragit till International Encyclopedia of Political Science (Sage), Handbook of Public Administration (Sage, andra upplagan) och the Oxford Handbook of Swedish Politics (Oxford University Press).

För en fullständig publikationslista se Dahlströms CV.

Foto En högupplöst bild på Carl Dahlström kan laddas ner via den här länken.