Göteborgs universitet
Bild
Logotyperna för de åtta riksdagspartierna

Det politiska språket ska vara färgstarkt och engagerande. Stora värden står på spel! Partierna ska framföra kritik och bekämpa varandras idéer så att ideologiska skillnader görs tydliga för dem som tar del av debatten. Men, det demokratiska samtalet tjänar inte på om tonläget blir grovt och ociviliserat. Vad kan partierna göra för att disciplinera det politiska språket? Hur vårdar partierna en sund samtalskultur i en tid av ökad ideologisk och känsloladdad polarisering? Under våren gästade partisekreterare från samtliga riksdagspartier Göteborgs universitet för att diskutera just detta.

Riksdagspartierna och det politiska språkbruket

Initiativtagare till samtalsserien

Seminarieserien arrangerades av Statsvetenskapliga institutionen och Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG), vid Göteborgs universitet. Den genomfördes inom ramen för Valforskningsprogrammet och forskningsprogrammet Kunskapsresistens under mars, april och maj 2022.

Ansvariga forskare

Professor Henrik Ekengren Oscarsson och docent Marie Grusell har ansvarat för samtalsserien. Henrik ägnar sig åt forskning om val, opinion och väljarbeteende, och Marie forskar om strategisk kommunikation, politisk kommunikation, medier och reklam.