Göteborgs universitet
Bild
Logotyperna för de åtta riksdagspartierna

Samtal med partisekreterare

En samtalsserie om det politiska språkbruket inför valet 2022.

Det politiska språket ska vara färgstarkt och engagerande. Stora värden står på spel! Partierna ska framföra kritik och bekämpa varandras idéer så att ideologiska skillnader görs tydliga för dem som tar del av debatten. Men, det demokratiska samtalet tjänar inte på om tonläget blir grovt och ociviliserat. Vad kan partierna göra för att disciplinera det politiska språket? Hur vårdar partierna en sund samtalskultur i en tid av ökad ideologisk och känsloladdad polarisering? Under våren gästar partisekreterare från samtliga riksdagspartier Göteborgs universitet för att diskutera just detta.

Vem kan delta?

Seminarierna är på svenska och vänder sig till lärare, forskare, doktorander, forskningsassistenter och studentgrupper vid Statsvetenskapliga institutionen och institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG). Du behöver anmäla dig: det gör du via ett formulär som finns på respektive seminariums event-sida här nedanför.

Arrangörer

Seminarieserien arrangeras av Statsvetenskapliga institutionen och institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) vid Göteborgs universitet. Den genomförs inom ramen för Valforskningsprogrammet och forskningsprogrammet Kunskapsresistens.

Ansvariga forskare är professor Henrik Ekengren Oscarsson och docent Marie Grusell. Henrik ägnar sig åt forskning om val, opinion och väljarbeteende, och Marie forskar om strategisk kommunikation, politisk kommunikation, medier och reklam.

Deltar gör även journalistik- och medieforskarna Mats Ekström och Orla Vigsö  samt statsvetarna Linda Berg, Peter Esaiasson, Ann-Kristin Kölln, Johannes Lindvall, Elin Naurin och Patrik Öhberg.

Hur delar vi med oss av detta?

Vi kommer att ladda upp artiklar på den här webbsidan om vad som framkom vid respektive samtal, så att alla som vill kan ta del av seminarierna i efterhand.