Länkstig

Daniel Naurin

Forskare

Statsvetenskapliga institutionen
Besöksadress
Sprängkullsgatan 19
41123 Göteborg
Rumsnummer
C426
Postadress
Box 711
40530 Göteborg

Om Daniel Naurin

Presentation

Jag är professor i statsvetenskap vid Oslo och Göteborgs Universitet och Direktör för ARENA. Jag har tidigare arbetat vid European University Institute i Florens, Italien, och vid Utrikespolitiska Institutet i Stockholm, samt varit gästforskare vid Emory University, Atlanta, USA, Monash European Centre i Melbourne, Australien, och Sussex European Institute i Storbritannien. Jag disputerade vid Göteborgs universitet 2004.

Forskningsintresse

Jag har forskat om en hel del olika saker inom statsvetenskapen. Till de frågor som har intresserat mig mest hör lobbying och intressegrupper, frågor som rör transparens och offentlighet i politiken, internationella förhandlingar, och, på senare tid, förhållandet mellan politik och juridik. Empiriskt har jag framförallt fokuserat på den Europeiska Unionen, som jag tycker är ett fantastiskt spännande politiskt system för statsvetare att studera.

Mina senaste och nuvarande forskningsprojekt handlar om internationella domstolars (som tex EU-domstolen) beslutsfattande och möjligheter att påverka staters politik, koalitionsbyggande och betydelsen av könsroller i förhandlingar inom EUs ministerråd, betydelsen av öppenhet och transparens för politiskt beslutsfattande, och frågor om hur väl intressegrupper representerar olika medborgare i Sverige och Europa. Min CV, som inkluderar en lista över alla mina forskningspublikationer, finns i sidopanelen till höger.

Undervisning

Det mesta av min undervisning på senare år har rört forskarutbildning och uppsatsskrivande. Jag har privilegiet att få handleda flera begåvade doktorander i statsvetenskap. Tidigare var jag studierektor vid Centrum för Europastudier som driver utbildningsprogrammen i Europastudier vid Göteborgs universitet.