Länkstig

Markus Johansson

Forskare

Statsvetenskapliga institutionen
Telefon
Besöksadress
Sprängkullsgatan 19
41123 Göteborg
Rumsnummer
C405
Postadress
Box 711
40530 Göteborg

Om Markus Johansson

Forskningsområden

Europeisk integration, EU-politik, EU:s institutioner, Europeiska unionens råd, förhandlingar, icke-efterlevnad i EU, EU:s gemensamma utrikespolitik, ledarskap, kollektivt handlande.

Nuvarande forskning

Jag är forskare i statsvetenskap och ställföreträdande föreståndare vid Centrum för Europaforskning (CERGU).

Jag forskar i ett projekt om icke-efterlevnad av gemensamma regler och lagar inom EU, dels vad som förklarar detta men också vad det har för effekter för samarbetet inom EU (https://www.gu.se/forskning/regelbrott-som-hot-mot-internationellt-kollektivt-handlande). Ett annat pågående projekt inom det här området handlar särskilt om kapacitetsproblem för genomförande av EU-regler inom miljöområdet (https://www.gu.se/forskning/kapacitetsproblem-som-hinder-for-en-framgangsrik-miljopolitik-i-eu).

Jag studerar även samarbete och förhandlingar i EU:s ministerråd, vilket jag började med i min doktorsavhandling från 2015 (som finns att ladda ner här: https://gup.ub.gu.se/file/208106). Jag har arbetat med datainsamling och analyser inom projektet Dataset om förhandlingar i Europeiska Unionens råd. Mer information och data från projektet finns här: https://doi.org/10.5878/6cry-c634

Jag har även forskat om ledarskap inom EU och särskilt EU:s utrikespolitik.

Undervisning

Jag undervisar i huvudsak på grund- och avancerad nivå på de olika Europaprogrammen med fokus på europeisk politik och den Europeiska Unionen. Jag handleder och examinerar kandidat- och masteruppsatser.

Utbildning

Fil. Dr. i statsvetenskap 2015. Double degree mellan Göteborgs universitet och Antwerpens universitet.