Länkstig

Markus Johansson

Forskare

Statsvetenskapliga
institutionen
Telefon
Besöksadress
Sprängkullsgatan 19
41123 Göteborg
Rumsnummer
C405
Postadress
Box 711
40530 Göteborg

Om Markus Johansson

Forskningsområden

Europeisk integration, EU-politik, EU:s institutioner, Europeiska unionens råd, förhandlingar, icke-efterlevnad i EU, EU:s gemensamma utrikespolitik, ledarskap, kollektivt handlande.

Nuvarande forskning

Jag är postdoktoral forskare vid Centrum för Europaforskning (CERGU) med placering vid statsvetenskapliga institutionen. Jag är även en del av Centrum för studier av kollektivt handlande (CeCAR). Min nuvarande forskning handlar huvudsakligen om icke-efterlevnad av gemensamma regler och lagar inom EU, dels vad som förklarar detta men också vad det har för effekter för samarbetet inom EU. Jag studerar framförallt EU:s ministerråd, vilket jag även gjorde i min doktorsavhandling från 2015. Jag har även forskat om ledarskap inom EU och särskilt EU:s utrikespolitik.

Avhandling: https://gup.ub.gu.se/file/208106

Undervisning

Jag undervisar i huvudsak på grund- och avancerad nivå på de olika Europaprogrammen med fokus på europeisk politik och den Europeiska Unionen. Jag handleder och examinerar kandidat- och masteruppsatser.

Utbildning

Fil. Dr. i statsvetenskap 2015. Double degree mellan Göteborgs universitet och Antwerpens universitet.