Länkstig

Henrik Friberg-Fernros

Universitetslektor

Statsvetenskapliga
institutionen
Telefon
Fax
031-786 45 99
Besöksadress
Sprängkullsgatan 19
41123 Göteborg
Rumsnummer
A411
Postadress
Box 711
40530 Göteborg

Om Henrik Friberg-Fernros

Tidigare forskning: Politik och bioetik, humanitära interventioner (”the Responsibility to Protect”), deliberativ demokratiteori, (värde)undervisning på vetenskaplig grund.

Nuvarande forskning: Sanning och politisk liberalism samt hanteringen av argument i den politiska debatten. 2024-2025 kommer han ha ett sabbatsår finansierat av Riksbankens jubileumsfond där han kommer att forska om de normativa förutsättningarna for politiskt tvång.

Undervisning: Henrik Friberg-Fernros undervisning utgörs främst av politisk teori, kvalitativ metodologi och skolans plats i samhället på både grundläggande och avancerad nivå. Han har undervisat i statsvetenskap, samhällskunskap och dessutom inom lärarprogrammet. Han har också haft kursansvar på såväl grund- som avancerad nivå. Därtill har han handlett uppsatser på både kandidat-, magister- och masternivå. Friberg-Fernros har varit biträdande handledare till en doktorand och är för närvarande huvudhandledare åt en annan.

Mellan 2017-2023 var Friberg-Fernros studierektor för forskarskolan CUL (Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning) vid Göteborgs universitet.