Länkstig

Anna Persson

Universitetslektor

Statsvetenskapliga institutionen
Telefon
Fax
031-786 45 99
Besöksadress
Sprängkullsgatan 19
41123 Göteborg
Rumsnummer
A403
Postadress
Box 711
40530 Göteborg

Om Anna Persson

Presentation

Anna Persson är docent och universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet. Hon är också verksam som forskare vid Quality of Government (QoG)-institutet, samt verkar som ledamot i QoG-institutets ledningsgrupp. Persson har en politices magister-examen från Lunds universitet och McGill University i Montréal, Kanada, samt en kandidatexamen i nationalekonomi med inriktning mot utvecklingsekonomi från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Våren 2021 utökade hon sin kompetens med en filosofie magisterexamen i journalistik med inriktning mot undersökande journalistik från Göteborgs Universitet. Hon har tidigare varit verksam som gästforskare på statsvetenskapliga institutionen vid UCLA samt på Department of Business and Politics vid Handelshögskolan i Köpenhamn.

Forskningsintressen

Perssons huvudsakliga forskningsintressen ligger inom fältet för jämförande politik och jämförande politisk ekonomi i relation till utvecklingsfrågor. Särskilt fokuserar hennes forskning på relationen mellan formella och informella institutioner, individuellt och kollektivt agerande och staters utveckling och kapacitet i förhållande till centrala utvecklingsfrågor så som korruption, beskattning, välfärd och hälsa. Persson driver för närvarande projektet The Power of Ideas: New Perspectives on State Capacity and Public Goods Provision in Emerging Democracies (finansierat av Vetenskapsrådet). Tillsammans med Marina Nistotskaya och på uppdrag av Expertgruppen för biståndsanalys är hon även ansvarig för en pågående utvärdering av Sidas arbete rörande korruption som utvecklingshinder. Inom ramen för ett samarbete mellan QoG-institutet och Ecorys och på uppdrag av EU-kommissionen verkar Persson för närvarande även som content lead för projektet "Consultancy, technical assistance and support in the field of fight against and prevention of corruption" (2023-2027).

Perssons forskning finns publicerad i bland annat Governance, Perspectives on Politics, Comparative Politics, samt hos Palgrave Macmillan och Oxford University Press. Utöver forskningen har hon erfarenhet av olika typer av uppdrag (föredrag, föreläsningar, program- och kursutveckling m.m.) för bland annat Sida, OECD/DAC, Expertgruppen för biståndsanalys (EBA), Transparency International, UNCDF, Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD), Skatteverket, Riksrevisionen och Lantmäteriet. Persson har tidigare även verkat som förtroendevald ledamot i TI Sveriges styrelse (2021-2024), 2023-2024 som ordförande.

Undervisning

Persson verkar som lärare på både grund- och forskarnivå. Hon är kursansvarig för Applied Qualitative Research Methods, Problems and Design (SF2323). Hon är även ansvarig för uppsatssamordningen på kursen Metod och uppsatssamordning (SK1313). På dessa båda kurser undervisar hon även i forskningsdesign och kvalitativ metod. Hon verkar också som handledare och examinator på kandidat- och avancerad nivå, samt som handledare på forskarutbildningen.

Utvalda vetenskapliga publikationer

Persson, Anna. 2021. “Bringing Politics Back In: Ethnic Fractionalization, Quality of Government, and Public Goods Provision Revisited.” In Bågenholm, Andreas et al. (Eds.), Oxford Handbook of Quality of Government. Oxford: Oxford University Press.

Persson, Anna, and Rothstein, Bo. 2019. "Lost in Transition: A Bottom-Up Perspective on Hybrid Regimes." Annals of Comparative Democratization 17(3): 10-12.

Persson, Anna, Rothstein, Bo, and Teorell Jan. 2019. “Getting the Basic Nature of Systemic Corruption Right.” Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions 32 (4): 799-810.

Persson, Anna, and Sjöstedt, Martin. 2018. “Den svaga staten: demokrati och förvaltning i utvecklingsländer.” In Carl Dahlström (Ed.), Politik som organisation: förvaltningens grundproblem, 6th edition, Lund: Studentlitteratur.

Persson, Anna. 2017. “The Modern State: Characteristics, Capabilities, and Consequences.” In Burnell, Peter, Rakner, Lise, and Randall, Vicky (Eds.), Politics in the Developing World, 5th edition. Oxford: Oxford University Press.

Persson, Anna, and Sjöstedt, Martin. 2015. “The Political and Historical Origins of Good Government: How Social Contracts Shape Elite Behavior.” In Carl Dahlström and Lena Wängnerud (Eds.), Elites, Institutions, and the Quality of Government, Palgrave MacMillan.

Persson, Anna, and Rothstein Bo. 2015. “It’s My Money: Why Big Government May Be Good Government.” Comparative Politics 47(2): 231-249.

Persson, Anna, Rothstein, Bo, and Teorell, Jan. 2013. “Why Anti-Corruption Reforms Fail – Systemic Corruption as a Collective Action Problem.” Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions 26(3): 449-471.

Persson, Anna, and Sjöstedt, Martin. 2012. “Responsive and Responsible Leaders: A Matter of Political Will?Perspectives on Politics 10(3): 617-632.

Persson, Anna, and Sjöstedt, Martin. 2012. “State Legitimacy and the Corruptibility of Leaders.” In Bo Rothstein and Sören Holmberg (Eds.), Good Government: The Relevance of Political Science. Cheltenham, U.K.: Edwar Elgar Publishing Ltd.

Persson, Anna, Rothstein, Bo, and Teorell Jan. 2012. “Rethinking the Nature of the Grabbing Hand: The Collective Action Problem of Systemic Corruption.” In Bo Rothstein and Sören Holmberg (Eds.), Good Government: The Relevance of Political Science. Cheltenham, U.K.: Edwar Elgar Publishing Ltd.

Persson, Anna. 2008. The Institutional Sources of Statehood – Assimilation, Multiculturalism, and Taxation in Sub-Saharan Africa, Doctoral dissertation in political science, included as number 111 in the Series Göteborg Studies in Politics, edited by Bo Rothstein, Department of Political Science, University of Gothenburg (ISBN: 978-91-89246-36-2, ISSN: 0346-5942).

Debattartiklar och annan medverkan i media

Medverkan i Juniornyheterna Special: Europas sista diktatur, Sveriges Radio, Augusti 2020.

Esaiasson, Peter, Persson, Anna, och Winqvist, Johanna. 2019. "Gårdstensmodellen är ingen mirakelkur." GP Debatt 20190301

Persson, Anna. 2012. "Vässa åtgärder mot korruption." Sydsvenskan Opinion, Aktuella frågor 20121205

Tredje uppgiften och externa uppdrag (föredrag, föreläsningar, program- och kursutveckling mm.)

Handelshögskolan, GU. Sustainability Days: Challenges, Anförande och panel om ”Korruption som hållbarhetsproblem,” September, 2023.

Senioruniversitetet i Göteborg. Föreläsning om “Korruption som samhällsproblem,” Göteborg, Februari, 2023.

Riksrevisionen. Föredrag om “Korruption som samhällsproblem,” Stockholm, Oktober, 2022.

The International Anti-Corruption Academy (IACA). Föreläsning om “Collective Action Theory Applied to Anti-Corruption Practice”, Juli, 2022.

Sida. Ansvarig lärare på kursen "Corruption in Academic Research," April, 2022.

Sida. Utveckling av kursen "Corruption in Academic Research," December 2021.

Sida. Bildning & Debatt. Föredrag samt panelsamtal på temat " Quality of Government (QoG), Democracy & Development," November 2021.

Skatteverket. OIP-dagen 2021. Föredrag om "Vikten av god Samhällsstyrning" samt "Hur få god samhällsstyrning?," September 2021.

Sida. Lansering av Myndighetsnavet på Myndighetsforum. Föredrag om "Vikten av välfungerande samhällsinstitutioner (QoG)," Mars 2021.

Transparency International i Bosnien och Herzegovina. Paneldiskussion om "Rethinking Anti-Corruption Reform: Diagnosis v. Remedy" (med Paul Heywood, Senada Selo Sabic, Jasmin Mujanovic and Aleksandar Brezar), "Time to Act: Reality of Anti-corruption Policies," Sarajevo, November 2019.

Transparency International i Bosnien och Herzegovina. TI School of Integrity, "The Electoral Roots of Corruption: A Dynamic Approach to Hybrid Regimes," Sarajevo, November 2019.

Senioruniversitetet i Stockholm. Föredrag om "Korruption som samhällsproblem," Stockholm, November 2019.

Göteborgs universitet. Paneldiskussion om "Global Cooperation in a Polarized Time" (med Ulrika Modéer, Eva Ekelund, Efraim Gomez, Annica Kronsell, och Per Nordlund)," Göteborg, Oktober 2019.

Perus Riksrevision. "CAII 2018, Preventing Corruption: From a Reactive to a Proactive State," Lima, December 2018.

Policy Dialogue Day vid Göteborgs Universitet. "The Democratic Roots of Corruption,” Göteborg, Maj 2018.

Lantmäteriet & Sida. Föreläsningar inom ramen för International Training Programme (ITP) om "Applied Land Governance", Gävle, September, 2017.

Riksbankens Jubileumsfond. "Utbredd korruption som ett socialt dilemma," Stockholm, May 2015.

ICLD & UNCDF. Programplanering, föreläsningar, samt mentor inom ramen för International Training Programme (ITP) on "Towards Local Democracy and Local Development Through Local Government," Göteborg, Lusaka, Kigali och Kampala, 2011-2013.

ICLD. Föreläsningar samt mentor inom ramen för International Training Programme (ITP) om "Decentralization and Good Governance with a Gender Perspective," Göteborg, 2010-2012.

Samhällsvetenskapens dag vid Göteborgs universitet. "Staten och den (väldigt) privata sfären: HIV som ett statsvetenskapligt problem, (med Martin Sjöstedt), Göteborg, Oktober 2011.

Bokmässan. Paneldiskussion om "Foreign Aid and Corruption" (med Molly Lien, Martin Sjöstedt, Nicholas Charron, och Monica Bauhr), Göteborg, September 2011.

Riksrevisionen. "Korruptionens logik i Sverige och i utvecklingsländer," Stockholm, Januari 2011.

Riksrevisionen. "Korruptionens drivkrafter: Varför är vissa länder mer korrupta än andra?," Stockholm, April 2011.