Länkstig

Jesper Lindqvist

Postdoktor

Statsvetenskapliga institutionen
Besöksadress
Sprängkullsgatan 19
41123 Göteborg
Postadress
Box 711
40530 Göteborg

Om Jesper Lindqvist

Min doktorsavhandling handlade om vad som är skillnaden mellan vänster och höger i politiken. De bevis som finns idag stödjer teorin att vänster-höger-skalan i grunden är en konflikt om ojämlikhet, där de som är mer höger tenderar att vara mer accepterande av ojämlikhet. I olika länder kan det dock vara olika ojämlikheter som definierar vänster-höger-skalan. Till exempel är etnisk ojämlikhet (mellan en etnisk minoritet och en etnisk majoritet) den viktiga skiljelinjen i vissa länder, medan i andra är ekonomisk ojämlikhet en viktigare skiljelinje.

Jag forskar sedan min doktorsavhandling om varför vissa grupper (jämfört med andra grupper) får mer av den politik de vill ha. Jag undersöker för närvarande huruvida de som är politiskt aktiva får mer av den politik de vill ha, jämfört med de politiskt inaktiva.