Göteborgs universitet

Lektionsbank

Här hittar du två workshoppar (lektioner) som kretsar kring demokratifrågor. Dessa är utformade av ämnesdidaktiska forskare i samarbete med statsvetare och gymnasielärare. Materialet är tillgängligt i redigeringsbara filer där du som lärare kan ändra, lägga till eller anpassa för din elevgrupp.

Workshop 1: Demokratirankning

Den första workshopen är en övning där eleverna med hjälp av en källa ska avgöra hur demokratiskt landet kan tänkas vara utifrån några givna perspektiv.

Workshop-1-Demokratirankning (1543 Kb)  (nedladdningsbart Word-dokument)

Presentation-workshop-1 (1079 Kb)  (nedladdningsbar PowerPoint)

Workshop 2: Demokratiska dilemman

Den andra workshoppen behandlar olika demokratiska dilemman som går att diskutera och komma fram till olika slutsatser kring.

Workshop-2-Demokratiska-dilemman (18021 Kb)  (nedladdningsbart Word-dokument)

Presentation-workshop-2 (1634 Kb)  (nedladdningsbar PowerPoint)