Länkstig

Johan Martinsson

Universitetslektor

Statsvetenskapliga
institutionen
Telefon
Besöksadress
Seminariegatan 1B
41313 Göteborg
Postadress
Box 710
40530 Göteborg

Om Johan Martinsson

Presentation

Fil.Dr. docent, och lektor i statsvetenskap.

Föreståndare för SOM-institutet (www.gu.se/som-institutet).

Forskningsintresse

Min forskning behandlar tre områden: väljarbeteende, surveymetodologi, samt människors attityder till miljöfrågor.

Undervisning

Jag är handledare och examinator för uppsatser i statsvetenskap, samt kursansvarig för Vetenskaplig metod för samhällskunskapslärare (LGSH65).