Länkstig

Rasmus Broms

Universitetslektor, biträdande

Statsvetenskapliga institutionen
Telefon
Besöksadress
Sprängkullsgatan 19
41123 Göteborg
Postadress
Box 711
40530 Göteborg

Forskare

Statsvetenskapliga institutionen
Telefon
Besöksadress
Sprängkullsgatan 19
41123 Göteborg
Rumsnummer
C427
Postadress
Box 711
40530 Göteborg

Om Rasmus Broms

Jag är forskare och docent i statsvetenskap. Min forskning kretsar för närvarande framför allt kring institutioner och lokal ansvarsutkrävning.

Mitt nuvarande projekt, Redo att tjäna? Strukturella reformer, institutionell kvalitet och välfärdstjänster i svenska kommuner (finansierat genom FORTE; med Carl Dahlström) fokuserar på kommunal förvaltning och new public management med fokus på äldreomsorg. Kopplat till detta projekt studerar vi även effekterna av COVID-19 (inom projektet ”Ägandeformer och smittspridning av COVID-19 inom svensk äldreomsorg,” också finansierat genom FORTE; med Marina Nistotskaya). Som del i detta arbete inkluderar en bakgrundsrapport för den svenska Coronakommissionen.

Mitt förra projekt, Go broad or go home: A theoretical and empirical expansion of the institutional resource curse (finansierat genom Vetenskapsrådets internationella posbdocbidrag), genomfördes delvis vid Duke university och fokuserade på att utvidga konceptet naturresursfällan genom att applicera det på nya områden, specifikt turism.

Tidigare deltog jag I projektet Out of Control or Over Controlled? Incentives, Audits and New Public Management, där jag främst fokuserade på revision och offentlig upphandling.