Länkstig

Andreas Bågenholm

Viceprefekt

Statsvetenskapliga institutionen
Besöksadress
Sprängkullsgatan 19
41123 Göteborg
Postadress
Box 711
40530 Göteborg

Universitetslektor

Statsvetenskapliga institutionen
Fax
031-786 45 99
Besöksadress
Sprängkullsgatan 19
41123 Göteborg
Rumsnummer
A506
Postadress
Box 711
40530 Göteborg

Om Andreas Bågenholm

Presentation

Andreas Bågenholm är universitetslektor och forskare vid statsvetenskapliga institutionen. Han är programchef för the Quality of Government Institute (QoG-institutet), och var också tidigare projektledare för det EU-finansierade ANTICORRP-projektet samt redaktör för European Journal of Political Research Data Yearbook (tillsammans med Kevin Deegan-Krause och Liam Weeks).

Forskningsområden

Min forskning kretsar främst kring korruption, val och politiska partier och närmare bestämt hur korruption påverkar dels väljares röstbeteende och dels politiska partiers valresultat. I vilken utsträckning och under vilka omständigheter väljare bestraffar korrupta politiker, i vilken utsträckning korruptionsanklagade regeringar lyckas bibehålla makten samt hur partier som går till val på anti-korruption (sk Anti-korruptionspartier) lyckas i val jämfört med partier som inte gör det är fyra frågor som jag intresserar mig för. För närvarande arbetar jag i ett forskningsprojekt som undersöker visselblåsare i politiska partier. Ett annat forskningsområde behandlar graden och arten av korruption i Sverige på 1800-talet. Slutligen har jag också ett starkt intresse i den partipolitiska utvecklingen i Central- och Östeuropa och framförallt varför partisystemen aldrig ser ut att stabiliseras.

Nuvarande forskning

För närvarande jobbar jag i ett projekt, som undersöker visselblåsande inom politiska partier och inom kort kommer jag även att påbörja arbetet inom ett EU-finansierat projekt med frågor som har med svensk korruption att göra.

Undervisning

Jag undervisar huvudsakligen om komparativ politik, politiska system samt östeuropeisk historia och politik. Jag ansvarar för en 30-poängskurs på statsvetarprogrammets grundnivå (Institutioner och aktörer i demokratin).

Publikationer

För en lista över mina papers och publikationer, se mitt CV.