Länkstig

Anna Bendz

Universitetslektor

Statsvetenskapliga
institutionen
Telefon
Besöksadress
Sprängkullsgatan 19
41123 Göteborg
Rumsnummer
B423
Postadress
Box 711
40530 Göteborg

Studierektor

Statsvetenskapliga
institutionen
Telefon
Besöksadress
Sprängkullsgatan 19
41123 Göteborg
Rumsnummer
B423
Postadress
Box 711
40530 Göteborg

Om Anna Bendz

Presentation
Anna Bendz är docent vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet, där hon arbetar som forskare och lärare. Hon är knuten till Centre for Collective Action Research (CeCar) och Gothenburg Research Group on elections, public opinion and political behaviour (GEPOP). Hon är studierektor för institutionens lärarutbildningar.

Forskningsintresse Ett av mina forskningsintressen rör välfärdsstaten, framförallt i Sverige. Min forskning inkluderar studier av välfärdspolicy och medborgarnas attityder till välfärdsprogram. Jag är särskilt intresserad av kopplingen mellan policy och opinion (policy feedback) och hur kunskap om policy påverkar attityder. Ett andra forskningsintresse handlar om teorier om kollektivt handlande och fokuserar på hur man löser problem med samarbete kring naturresurser, framförallt vattendrag, samt på hur staten kan styra människors matkonsumtion.

Pågående forskning Jag arbetar för närvarande med fyra forskningsprojekt. 1) ”Att övervinna problem med kollektivt handlande i vattensystem där det som händer uppströms drabbar nedströms. Ett panelbaserat survey-experiment med politiker och medborgare längs Göta Älv.” (Projektansvarig.) Finansierat av Vetenskapsrådet 2020-2022. 2) ”Klimatpolicys for matkonsumtion: Analyser av policyalternativ och politisk genomförbart för ett klimatneutralt välfärdssamhälle.” (Medverkande forskare) Finansierat av FORMAS 2020-2022. 3) ”Förtroende som feedback. Hur policyförändringar och kunskap påverkar förtroendet för socialförsäkringarna.” (Medverkande forskare) Finansierat av Försäkringskassan 2020-2021. 4) ”Hundens plats i samhället. En analys av medborgares och politikers attityder till hunden” (projektansvarig). Finansierat av Agria och SKK forskningsfond 2019-2020).

Undervisning Min undervisning sker för närvarande huvudsakligen inom lärarutbildningarna vid institutionen och jag medverkar i flera av våra kurser i samhällskunskap för blivande lärare på ämneslärarprogrammet. Jag handleder regelbundet uppsatser på olika nivåer.

Foto En högupplöst bild på Anna Bendz hittar du här.