Länkstig

Anna Bendz

Universitetslektor

Statsvetenskapliga institutionen
Telefon
Besöksadress
Sprängkullsgatan 19
41123 Göteborg
Rumsnummer
B423
Postadress
Box 711
40530 Göteborg

Studierektor

Statsvetenskapliga institutionen
Telefon
Besöksadress
Sprängkullsgatan 19
41123 Göteborg
Rumsnummer
B423
Postadress
Box 711
40530 Göteborg

Om Anna Bendz

PresentationAnna Bendz är docent vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet, där hon arbetar som forskare och lärare. Hon är knuten till Centre for Collective Action Research (CeCar) och Gothenburg Research Group on elections, public opinion and political behaviour (GEPOP). Hon är studierektor för institutionens lärarutbildningar.

Forskningsintresse

Ett av mina forskningsintressen handlar om teorier om kollektivt handlande, med fokus på hur man löser problem med samarbete kring naturresurser, framförallt vattendrag, samt på hur staten kan styra människors matkonsumtion. Ett annat forskningsintresse rör kopplingen mellan policy och opinion (policy feedback) och hur kunskap om policy påverkar attityder, där jag har forskat kring den svenska välfärdsstaten (attityder till privatisering av välfärdstjänster och till socialförsäkringarna).

Pågående forskning

Jag arbetar för närvarande med tre forskningsprojekt:

1) ”Att övervinna problem med kollektivt handlande i vattensystem där det som händer uppströms drabbar nedströms. Ett panelbaserat survey-experiment med politiker och medborgare längs Göta Älv.” (Projektansvarig.) Finansierat av Vetenskapsrådet från 2020.

2) ”Klimatpolicys for matkonsumtion: Analyser av policyalternativ och politisk genomförbart för ett klimatneutralt välfärdssamhälle.” (Medverkande forskare) Finansierat av FORMAS 2020-2022.

3) Klimatförändringar och samhällskunskapsundervisning som utvecklar kunskap, handling och hopp (medverkande forskare, projektledare är Cecilia Lundholm, SU). Finansierat av Vetenskapsrådet 2022-2025.

Undervisning

Min undervisning sker för närvarande huvudsakligen inom lärarutbildningarna vid institutionen och jag medverkar i flera av våra kurser i samhällskunskap för blivande lärare på ämneslärarprogrammet. Jag handleder regelbundet uppsatser på olika nivåer, inom statsvetenskap och lärarprogrammen.

Foto En högupplöst bild på Anna Bendz hittar du här.