Länkstig

Henrik Ekengren Oscarsson

Professor

Statsvetenskapliga institutionen
Fax
031-786 45 99
Besöksadress
Sprängkullsgatan 19
41123 Göteborg
Rumsnummer
B528
Postadress
Box 711
40530 Göteborg

Föreståndare

Statsvetenskapliga institutionen
Besöksadress
Sprängkullsgatan 19
41123 Göteborg
Postadress
Box 711
40530 Göteborg

Om Henrik Ekengren Oscarsson

Bakgrund

Henrik Ekengren Oscarsson är lärare och forskare vid Statsvetenskapliga institutionen. Han är professor i statsvetenskap med särskild inriktning mot valforskning. Han leder det svenska Valforskningsprogrammet som sedan tidigt 1950-tal finns vid statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Programmet koordinerar och genomför svensk forskning om val, opinion och demokrati. (www.valforskning.pol.gu.se).

Henrik är ordförande i SCBs användarråd för demokratistatistik, ledamot av SNS vetenskapliga råd och ordförande i den svenska Demokratifonden (www.demokratifonden.se) för främjande av information, utbildning och forskning om den demokratiska rättsstaten.

Forskningsintresse

Valforskning, opinionsbildning, väljarbeteende, partiforskning, politisk psykologi, författningspolitik, ungdomars värderingar, svensk militär och polisiär övervakning av svenska medborgare under kalla kriget, Internetbaserade panelundersökningar, massmediernas roll i global korruptionsbekämpning.

Pågående forskning

Henrik leder det svenska Valforskningsprogrammet och bedriver forskning om val, opinion och demokrati.

Undervisning

Henrik undervisar i politisk metodologi, om väljarbeteende och om svensk och jämförande politik.