Länkstig

Jonas Hinnfors

Professor

Statsvetenskapliga institutionen
Fax
031-786 45 99
Besöksadress
Sprängkullsgatan 19
41123 Göteborg
Rumsnummer
A508
Postadress
Box 711
40530 Göteborg

Om Jonas Hinnfors

Presentation

Professor, FD.

I Stirling i Skottland vid Divisionm of Histsory and Politics, Faculty of Arts & Humanities, University of Stirling: Honorary Senior Research Fellow.

För telefonkontakt: 031 7864672 alt 0709 931976.

Följ mig på twitter @JonasHinnfors

Forskning

Socialdemokrati; invandringspolitik, partier/partibeteende; ideologi, välfärdsstat.

Senare års beviljade forskningsmedel

DELMI, forskningsprojekt Nordisk migrationspolitik (tillsammans med Ann-Cathrine Jungar), ca 800.000 tillsammans; 2022-2023.

Vetenskapsrådet och Wennergrenstiftelsen, konferens-/symposiebidrag för konferensen "Practical Social Democracy", Göteborg 8-10 juni 2022, ca 140.000+98.000

Vetenskapsrådet, forskningsprojektet Mipok (Minskad ideologisk polarisering och konflikt i Västeuropa? En komparativ studie av tio partisystem), huvudsökande Magnus Hagevi, Linnéuniversitetet; medarbetare: Magnus Hagevi och Karl Loxbo på Linnéuniversitetet samt Marie Demker och Jonas Hinnfors på Göteborgs universitet; 2014 (2015-2020) totalt 8,4 miljoner kronor; GU del 4,2 miljoner kronor.

FORMAS, forskningsprojektet IMAGINATION (flödes-, sociala - och governanceaspekter på intra-EU-migration; samarbete mellan svensk, nederländsk, österrikisk och turkisk partner; svenska delen huvudsökande Jonas Hinnfors; GU medarbetare: Jonas Hinnfors, Andrea Spehar, Gregg Bucken-Knapp, Karin Zelano): 2012 (2013-2016); GU del 3,2 miljoner kronor.

Utvärderingsuppdrag

Frekvent anlitad för Peer Reviewuppdrag för tidskrifter samt för olika Högskoleverk (motsvarande; Danmark, Estland, Sverige) osv.

Undervisningserfarenhet

Göteborg: Komparativ politik, handledning/metod, samtliga utbildningsnivåer. Stirling University, Skottland: Party Systems in a Comparative Perspective motsvarande cirka 9 högskolepoäng; vartannat/vart tredje år sedan 2003, senaste period: Höstterminen 2022). Doktorandhandledarerfarenhet: 16 doktorander.

Övrigt

2012-2014: Ledamot av nordiska statsvetenskapliga förbundets (NOPSA) styrelse.

2011-2013: Ordförande Statsvetenskapliga förbundet (SWEPSA).

Älskar mat, även brittisk!