Länkstig

Sofia Wiman

Doktorand

Statsvetenskapliga
institutionen
Telefon
Besöksadress
Sprängkullsgatan 19
41123 Göteborg
Rumsnummer
C404
Postadress
Box 711
40530 Göteborg

Om Sofia Wiman

Mitt avhandlingsprojekt undersöker normativt den epistokratiska utmaningen mot demokrati - huruvida en begränsning av rösträtten i enlighet med politisk kunskap bör införas istället för demokrati. Avhandlingen undersöker denna frågeställning från olika perspektiv, såsom risker med röstning, röstandets etik och klandervärdighet i röstning. Den tar också moraliska invändningar mot epistokrati i beaktande, såsom värdet i att ha rätt att rösta, att demokratiska medborgare har ”en rätt att rösta dåligt”, samt problemen med att avgöra vem eller vilka som besitter ”korrekt” eller adekvat kunskap. Syftet är med avhandlingen är att avgöra vilket system som är mer normativt attraktivt – en epistokrati i vilken de politiska besluten förväntas vara bättre, eller en demokrati i vilken alla får göra sin röst hörd.