Göteborgs universitet
Bild
Forskare diskuterar demokratins utmaningar och möjligheter.

Vilken roll spelar nyhetsmedierna för demokratin?

För att demokratin ska fungera behöver vi goda kunskaper om politik och samhälle. Ester Pollock, forskare i journalistik vid Stockholms universitet, berättar om hur demokratin hotas av desinformation och konspirationsteorier. För att demokratin ska stärkas är det viktigt med fria och oberoende nyhetsmedier, och journalister som använder källkritik för att förmedla faktabaserade information.  

Navigate to video: Vilken roll spelar nyhetsmedierna för demokratin?
Video (4:45)
Vilken roll spelar nyhetsmedierna för demokratin?

Är våra demokratier rustade för att möta klimatfrågan?

Klimatfrågan diskuteras ofta som vår största utmaning, men hur rustade är vårt system för att hantera klimatpolitiska frågor där politiker väljs under korta tider och måste balansera olika frågor mot varandra? Sverker Jagers och Naghmeh Nasiritousi reflekterar över utmaningarna.

Sverker Jagers, statsvetare vid Göteborgs universitet och Naghmeh Nasiritousi, statsvetare vid Stockholms universitet.

Navigate to video: Är våra demokratier rustade för att möta klimatfrågan?
Video (6:32)
Är våra demokratier rustade för att möta klimatfrågan?

På vilket sätt utmanar migration demokrati?

Demokrati utgår från idén om politisk jämlikhet, där alla ska ha möjlighet att påverka. Men många utrikesfödda engagerar sig inte lika mycket som infödda medborgare. Det kan vara ett problem eftersom det då finns perspektiv och åsikter som inte kommer till uttryck. Andrea Spehar, statsvetare vid Göteborgs universitet, berättar i den här filmen om orsakerna till varför utrikesfödda ibland inte deltar eller känner sig delaktiga i den svenska demokratin och vad man kan göra för att deltagandet ska öka. 

Navigate to video: På vilket sätt utmanar migration demokrati?
Video (3:07)
På vilket sätt utmanar migration demokrati?

Är hot och hat mot folkvalda ett demokratiproblem?

På senare tid har hot och hat mot folkvalda ökat. Det kan leda till att politiker slutar sina uppdrag eller att de inte vågar säga det de skulle vilja säga. Statsvetaren Agneta Blom från Örebro universitet berättar i den här filmen om varför hot och hat mot politiker är ett demokratiproblem, och hur lösningarna också finns att hitta i demokratins grundvalar.

Navigate to video: Är hot och hat mot folkvalda ett demokratiproblem?
Video (2:12)
Är hot och hat mot folkvalda ett demokratiproblem?

Har mäns våld mot kvinnor med demokrati att göra?

Mäns våld drabbar många kvinnor i hela världen. Sverige är inte ett undantag, visar statistik från EU. I den här filmen förklarar Sofia Strid, genusvetare vid Örebro universitet, varför kroppslig integritet och frihet från våld är grundläggande för demokratin.

Navigate to video: Har mäns våld mot kvinnor med demokrati att göra?
Video (2:12)
Har mäns våld mot kvinnor med demokrati att göra?

Har matvanor något med demokrati att göra?

Jämlikhet är ett grundläggande demokratiskt värde. Forskning visar att ekonomisk och social ojämlikhet har stor betydelse för vad vi äter, och även för matrelaterad ohälsa. I den här filmen resonerar Henrik Scander som forskar om mat ur ett gastronomiskt perspektiv om hur forskning och utbildning om mat kan bidra till ökad jämlikhet.

Navigate to video: Har matvanor något med demokrati att göra?
Video (1:59)
Har matvanor något med demokrati att göra?

Faktablad till några av filmerna