Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ulrika Möller

Universitetslektor

Statsvetenskapliga
institutionen
Fax
031-786 45 99
Besöksadress
Sprängkullsgatan 19
41123 Göteborg
Rumsnummer
A412
Postadress
Box 711
40530 Göteborg

Om Ulrika Möller

Presentation

Ulrika Möller är fil.dr och universitetslektor vid statsvetenskapliga institutionen. Hon är verksam som forskare och lärare, samt som studierektor för de statsvetenskapliga utbildningarna på grund och avancerad nivå.

Ulrika disputerade hösten 2007 på avhandlingen "The Prospects of Security Cooperation: A Matter of Relative Gains or Recognition?”. Studien behandlar Indiens beslut att inte underteckna det permanenta provstoppsavstalet för kärnvapen utifrån ett realistiskt och ett konstruktivistiskt perspektiv.

Forskningsintresse

Ulrikas forskningsintressen ryms inom områdena internationell politik, utrikespolitisk analys och komparativ politik. Frågor av särskilt intresse är staters strävan efter representation i FNs Säkerhetsråd, demokratisering och politiskt ledarskap, samt nedrustning och icke-spridning av kärnvapen.

Pågående forskning

Ulrika arbetar inom forskningsprojektet ‘The Quest for Power in International Politics: Campaigns by and Selection of Non-Permanent Members to the United Nations Security Council’. Projektet studerar staters kampanjer för en icke-permanent plats i FNs Säkerhetsråd. Varför vill stater ha en plats i Säkerhetsrådet? Vilket inflytande antas en plats leda till? Hur bedrivs kampanjerna? Vilka är mera framgångsrika?

Undervisning

Ulrika undervisar i internationell politik, samt om demokratisering och politiskt ledarskap. Hon handleder och examinerar uppsatser i statsvetenskap. Hon är ansvarig studierektor för Statsvetarprogrammet (Svep) och Master’s Programme in Political Science (MaPS).