Länkstig

Ulrika Möller

Universitetslektor

Statsvetenskapliga
institutionen
Telefon
Besöksadress
Sprängkullsgatan 19
41123 Göteborg
Rumsnummer
A412
Postadress
Box 711
40530 Göteborg

Om Ulrika Möller

Presentation

Ulrika Möller är docent i statsvetenskap. Hon är verksam vid statsvetenskapliga institutionen som forskare och lärare.

Forskningsintresse

Ulrikas forskningsintressen ryms inom områdena internationell politik, utrikespolitisk analys och komparativ politik. Frågor av särskilt intresse är staters strävan efter representation i FNs Säkerhetsråd, demokratisering och politiskt ledarskap, samt nedrustning och icke-spridning av kärnvapen.

Ulrika disputerade hösten 2007 på avhandlingen "The Prospects of Security Cooperation: A Matter of Relative Gains or Recognition?”. Studien behandlar Indiens beslut att inte underteckna det permanenta provstoppsavstalet för kärnvapen utifrån ett realistiskt och ett konstruktivistiskt perspektiv.

Pågående forskning

Ulrika arbetar inom forskningsprojektet ‘The Quest for Power in International Politics: Campaigns by and Selection of Non-Permanent Members to the United Nations Security Council’. Projektet studerar staters kampanjer för en icke-permanent plats i FNs Säkerhetsråd. Varför vill stater ha en plats i Säkerhetsrådet? Vilket inflytande antas en plats leda till? Hur bedrivs kampanjerna? Vilka är mera framgångsrika?

Undervisning

Ulrika undervisar i internationell politik och internationell miljöpolitik. Hon handleder och examinerar uppsatser i statsvetenskap.