Göteborgs universitet
Bild
Forskare diskuterar demokratins utmaningar och möjligheter.
Länkstig

Vad är demokrati?

Demokrati är en viktig metod för att lösa konflikter på fredlig väg. Ludvig Beckman, statsvetare vid Stockholms universitet, berättar i filmen om vad denna metod består av och hur den används inom staten. Han diskuterar också att demokratin är under ständig utveckling. En viktig fråga här är om rösträttsåldern bör sänkas till 16 år. 

Navigate to video: Vad är demokrati?
Video (5:00)
Vad är demokrati?

Varför ska man bry sig om politik?

Demokratier försvinner inte över en natt genom dramatiska händelser. De försvagas gradvis av politiska aktörer som utmanar grundläggande demokratiska värden. Ludvig Norman, statsvetare vid Stockholms universitet, berättar i filmen om hur viktigt det är att känna igen utmaningar från anti-demokratiska partier och rörelser. Därför är det viktigt att vi förstår hur demokratin fungerar och att vi bryr oss om politik. 

Navigate to video: Varför ska vi bry oss om politik?
Video (3:11)
Varför ska vi bry oss om politik?

Vad är jämställdhet?

Jämställdhet är viktig för demokratin eftersom all offentlig makt i Sverige utgår från folket. Lenita Freidenvall, statsvetare vid Stockholms universitet, berättar i filmen att jämställdhet betyder att både kvinnor och män ska ha samma möjligheter att forma sina egna liv. Jämställdhet är ett pågående demokratiarbete. Viktiga verktyg att uppnå jämställdhet, till exempel politisk representation och den roll som staten spelar, diskuteras. En viktig fråga är hur långt vi i Sverige har kommit med jämställdhet. 

Navigate to video: Vad är jämställdhet?
Video (4:24)
Vad är jämställdhet?

Blir världen mer eller mindre demokratisk?

I många länder i världen är demokratin på tillbakagång och detta påverkar miljarder människor. Men det finns hopp: Över hela världen väljer allt fler människor att kämpa för sina demokratiska rättigheter. I filmen berättar Anna Lührmann, statsvetare vid Göteborgs universitet, om demokratins utveckling i ett globalt perspektiv. 

På engelska med svensk text. 

Navigate to video: Blir världen mer eller mindre demokratisk?
Video (2:29)
Blir världen mer eller mindre demokratisk?

Lyssnar politikerna till folket?

I en demokrati ska politikerna lyssna på vad folket vill, för att sedan kunna fatta beslut som är grundade i folkviljan. Men det är inte alltid så lätt för politikerna att veta vad folket vill. Elin Naurin, statsvetare vid Göteborgs universitet, berättar i den här filmen om vilka hinder som kan finnas för att människors åsikter ska få genomslag i politiken. 

Navigate to video: Lyssnar politikerna till folket
Video (2:10)
Lyssnar politikerna till folket

Varför behöver demokratin goda förlorare?

I en demokrati kommer man inte undan konflikter mellan olika åsikter och grupper. Demokrati är ett sätt att fatta beslut där majoriteten bestämmer. Det betyder att de som förlorar måste acceptera att de inte fick som de ville. I filmen berättar Peter Esaiasson, statsvetare vid Göteborgs universitet, om förutsättningarna för att vi ska kunna vara goda förlorare när den andra sidan vinner. 

Navigate to video: Varför behöver demokratin goda förlorare?
Video (4:16)
Varför behöver demokratin goda förlorare?

Vad är demokrati och hur kan den mätas?

Under en lång period ökade antalet demokratier i världen. Men nu befinner sig världen i en period av avdemokratisering eller autokratisering. I filmen berättar Staffan Lindberg, statsvetare vid Göteborgs universitet, om vad demokrati är, olika typer av demokrati och hur han och andra forskare kan veta hur demokratins utveckling i världen ser ut. 

Navigate to video: Vad är demokrati och hur kan den mätas?
Video (4:15)
Vad är demokrati och hur kan den mätas?

Var görs demokrati?

Demokrati görs i riksdagen och i andra valda församlingar, men också i partier, föreningar och när vi pratar med varandra om politik. I den här filmen berättar Thomas Denk, statsvetare vid Örebro universitet, om var demokrati görs i praktiken.

Navigate to video: Var görs demokrati?
Video (5:08)
Var görs demokrati?

Hur ska politiker kunna få reda på vad alla olika människor tycker?

Politiker ska företräda alla människor i ett samhälle och de fattar beslut som berör alla. Men människor är olika och forskning visar att en del grupper – som unga, äldre, personer med funktionsvariationer och utrikes födda, är underrepresenterade i valda församlingar. Ann-Catrin Kristianssen, statsvetare vid Örebro universitet, berättar i den här filmen om interkulturella råd som möjliggör möten mellan politiker och underrepresenterade grupper.

Navigate to video: Hur ska politiker kunna få reda på vad alla olika människor tycker?
Video (2:20)
Hur ska politiker kunna få reda på vad alla olika människor tycker?

Vad krävs av en god samhällsmedborgare?

Carolin Zorell, statsvetare vid Örebro universitet, beskriver vad som krävs av en god samhällsmedborgare. I forskningen finns olika idéer om detta. En del tycker att det räcker med att rösta i val och hålla sig informerad för att vara en god samhällsmedborgare, andra tycker att en god samhällsmedborgare måste var mycket mer aktiv.

På engelska med svensk text.

Navigate to video: Vad krävs av en god samhällsmedborgare?
Video (5:00)
Vad krävs av en god samhällsmedborgare?

Faktablad till några av filmerna