Göteborgs universitet
Bild
Göteborgs universitets logotyp.
Statsvetenskaplig forskning vid Göteborgs universitet är statsvetenskap med hög kvalitet.
Foto: Emelie Asplund
Länkstig

Vår forskning

Vår forskning fokuserar bland annat på val, opinion och demokrati. Vi forskar också om betydelsen av och hur man skapar väl fungerande politiska institutioner, samt internationell och europeisk politik. Studier bedrivs även kring miljöpolitik, korruption och politiska idéer.

Vid den senaste utvärderingen som gjordes av forskningen vid Göteborgs universitet, RED19, ansågs Statsvetenskapliga institutionen vara en av Europas främsta statsvetenskapliga institutioner, och våra databaser om val, korruption och demokrati hör till de bästa i världen.