Göteborgs universitet
Bild
Göteborgs universitets logotyp.
Statsvetenskaplig forskning vid Göteborgs universitet är statsvetenskap med hög kvalitet.
Foto: Emelie Asplund
Länkstig

Vår forskning

Vår forskning fokuserar bland annat på val, opinion och demokrati. Vi forskar också om betydelsen av och hur man skapar väl fungerande politiska institutioner, samt internationell och europeisk politik. Studier bedrivs även kring miljöpolitik, korruption och politiska idéer.

Enligt 2023 års Shanghai-ranking är Statsvetenskapliga institutionen bäst i Sverige, nummer 5 i Europa, och nummer 16 i världen jämfört med andra statsvetenskapliga institutioner.