Länkstig

Marcia Grimes

Universitetslektor

Statsvetenskapliga
institutionen
Fax
031-786 44 80
Besöksadress
Pilgatan 19
41123 Göteborg
Rumsnummer
A413
Postadress
Box 711
40530 Göteborg

Om Marcia Grimes

Presentation

Marcia Grimes är universitetslektor vid statsvetenskapliga institutionen och verksam vid QoG-institutet (the Quality of Government Institute), Göteborgs universitet.

Forskningsintresse

Grimes forskning handlar om huruvida och i så fall med vilka medel civila samhällsaktörer kan bidra till att bekämpa korruptionen. Hon har även publicerat om rättvisa i beslutsfattande och om det påverkar allmänhetens förtroende för politiska institutioner.

Nuvarande forskning

Grimes forskare för närvarande om öppenhet i politiska institutioner, hur detta kan mätas och i vilken utsträckning det påverkar korruptionen. Hon har också ett antal studier om korruption i Mexiko och i synnerhet om kvinnlig representation leder till bättre samhällsstyrning.

Undervisning

Grimes har sedan 2009 varit ansvarig för Masterprogrammet International Administration and Global Governance. Hon är också ansvarig för kursen Miljöpolitikens villkor och dess engelska motsvarighet Prospects for Environmental Politics på kandidatnivå.

Doktorsavhandling

Democracy’s Infrastructure: The Role of Procedural Fairness in Fostering Consent