Länkstig

Marcia Grimes

Professor

Statsvetenskapliga institutionen
Besöksadress
Sprängkullsgatan 19
41123 Göteborg
Postadress
Box 711
40530 Göteborg

Om Marcia Grimes

Presentation

Marcia Grimes är universitetslektor vid statsvetenskapliga institutionen och verksam vid QoG-institutet (the Quality of Government Institute), Göteborgs universitet.

Forskningsintresse

Grimes forskning handlar om huruvida och i så fall med vilka medel civila samhällsaktörer kan bidra till att bekämpa korruptionen. Hon har även publicerat om rättvisa i beslutsfattande och om det påverkar allmänhetens förtroende för politiska institutioner.

Nuvarande forskning

Grimes forskare för närvarande om civilsamhället i Peru med focus på att förstå varför de väljer en viss strategi när de försöker hjälpa sina meddlemar. Civilsamhälls organisationer kan uttrycka krav och utkräva ansvar från den offentliga makten, men kan också förhandla med enskilda politiker eller tjänstemän för att tillgodose sina behov. Medan det första sättet kan stärka demokratin så kan den senare strategin bidrar till en så kallad 'weak state trap', där kraven på - och därför också incitamenten - att stärka de statliga institutionernas kapacitet är mycket låga.

Undervisning

Grimes undervisar huvudsakligen inom Masterprogrammet International Administration and Global Governance. Hon ansvarar även för kursen Tillämpade Metoder samt en delkurs "Politics of Development in the Global South" på institutionens forskarutbildning.

Doktorsavhandling

Democracy’s Infrastructure: The Role of Procedural Fairness in Fostering Consent