Länkstig

Ann Towns

Professor

Statsvetenskapliga
institutionen
Telefon
Besöksadress
Sprängkullsgatan 19
41123 Göteborg
Rumsnummer
B506
Postadress
Box 711
40530 Göteborg

Om Ann Towns

Presentation

Ann Towns är professor vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.

Hon disputerade i statsvetenskap, med en PhD minor i feministiska studier, vid the University of Minnesota 2004. År 2013 utsågs hon av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse till Wallenberg Academy Fellow. Hon var gästforskare vid Georgetown University 2017-2018 och vid Universitetet i Oslo 2017-2019.

Towns forskargärning har belönats med ett flertal priser från the American Political Science Association och the International Studies Association. Det senaste av dessa var ett Bertha Lutz Award (Diplomatic Studies Section) från the International Studies Association, 2018, för hennes forskning om diplomati.

Forskningsintresse

• Diplomati och genus • Hierarkier och normer i internationell politik • Civilisationsdiskurser i internationell politik • Nationell identitet / nationalism, genus och mångfald

Pågående forskning

Towns forskning kretsar kring frågor om sociala hierarkier, makt och motstånd i internationell politik, oftast med fokus på genus. Hon driver forskningsprogrammet GenDip om om könsnormer, könad praktik och hierarkier inom diplomatin, en mellanstatlig institution som länge varit mansdominerad men där ett större antal kvinnor tillträtt på kort tid. Hur ser mötet mellan den tidigare mansdominerade diplomatin och dessa kvinnor ut? På vilka sätt är diplomatiska interaktioner, normer och institutioner könade, och hur samverkar könade och internationella hierarkier i diplomatin? I vilken utsträckning och hur gör diplomater motstånd mot rådande normer givet restriktiv diplomatisk kutym? GenDip består även av ett forskarnätverk som knyter samman diplomatiforskare från hela världen.

Forskningen finansieras 2014-2021 av ett Wallenberg Academy Fellowship samt av Vetenskapsrådet. Towns har även rekryterat Birgitta Niklasson (docent i statsvetenskap, Göteborgs universitet) för en studie om genus i det svenska utrikesdepartementet i komparativt perspektiv och Katarzyna Jezierska (docent i statsvetenskap, Högskolan Väst) för en studie om hur diplomater hanterar den feministiska utrikespolitiken i Polen och Ungern, kontexter där motståndet mot feminism och genusperspektiv är stort. Båda dessa projekt finansieras av Vetenskapsrådet.

Towns skriver även fortsatt om internationella sociala hierarkier.

Undervisning

• Internationell politik • Kön och politik • Kvalitativ metod • Uppsatshandledning på grund- och masternivå

Hon har handlett tre doktorander fram till disputation: Angela Wolfe (huvudhandledare, University of Delaware, disputation 2012), Joshua Martineau (huvudhandledare, University of Delaware, disputation 2014) och Anne-Kathrin Kreft (huvudhandledare, Göteborgs universitet, disputation 2018).

Publikationer

Towns är redaktör för Gendering Diplomacy and International Negotiation (med Karin Aggestam, 2018, Palgrave), och hon har författat Women and States: Norms and Hierarchies in International Society (2010, Cambridge University Press). Hennes forskning har dessutom bland annat publicerats i International Organization, European Journal of International Relations, Millennium, Party Politics, NORA, Cooperation & Conflict och Women & Politics. Hon har bidragit till ett antal antologier och handbooks.

För en fullständig publikationslista, se Towns CV.