Länkstig

Linda Berg

Universitetslektor

Statsvetenskapliga institutionen
Besöksadress
Sprängkullsgatan 19
41123 Göteborg
Rumsnummer
B438
Postadress
Box 711
40530 Göteborg

Studierektor

Statsvetenskapliga institutionen
Besöksadress
Sprängkullsgatan 19
41123 Göteborg
Rumsnummer
B438
Postadress
Box 711
40530 Göteborg

Om Linda Berg

Presentation

Linda Berg är fil. dr. och universitetslektor i statsvetenskap, och sedan 1 januari 2020 studierektor för Centrum för Europastudier (CES) vid Göteborgs universitet, som administrerar de tvärvetenskapliga utbildningsprogrammen i Europakunskap. Linda är dessutom anknyten som forskare till Centrum för Europaforskning (CERGU) och hon är tillsammans med Henrik Oscarsson delansvarig för de svenska Europaparlamentsvalsundersökningarna, vid det svenska Valforskningsprogrammet.

Under åren 2013-2019 var Linda föreståndare för Centrum för Europaforskning (CERGU). Under läsåret 2007/08 var hon postdoktoral gästforskare vid Institute of Governance, School of Political and Social Studies, University of Edinburgh, Skottland.

Linda disputerade den 12 oktober 2007 på avhandlingen "Multi-level Europeans. The Influence of Territorial Attachments on Political Trust and Welfare Attitudes".

Forskningsintresse

Linda forskar huvudsakligen om olika aspekter av den europeiska integrationen i ett flernivåperspektiv, särskilt identifikation, medborgarattityder och väljarbeteende. Tillsammans med Henrik Oscarsson är hon ansvarig för de svenska Europaparlamentsvalsundersökningarna 2014, 2019 och 2024. Dessutom har hon skrivit om regionala val och regioner och kommuners relationer till EU, och sitter med i styrelsen för Svenska nätverket för Europaforskning i Statskunskap SNES.

Pågående forskning

För tillfället forskar Linda framförallt om attityder till EU, och väljarbeteende i Europaparlamentsval. Tidigare projekt har bland annat handlat om politisk styrning av migrationsfrågor (tillsammans med Andrea Spehar) och om politiska skiljelinjer med vargfrågan som fall (tillsammans med Maria Solevid). Hon har dessutom forskat om sambandet mellan territoriell identitet och välfärdsattityder i Europa (VR-projekt), liksom om flernivåstyre och kommuners och regioners kontakter med EU. Linda ingår även i Valforskningsprogrammet och forskar om val till framförallt Europaparlamentet men även om regionala val och skillnader mellan väljarbeteende vid val till olika nivåer.

Undervisning

Linda undervisar huvudsakligen på det tvärvetenskapliga Europaprogrammet där hon bl.a. är kursansvarig för Uppsatskursen (15 hp) på kandidatnivå, introductionskursen på masternivå European Heritage and Identity (10 hp), och för en pedagogiskt prisbelönad kurs Practical EU knowledge (15 hp) som ges tillsammans med bibliotekarierna på EDC, European Documentation Centre, Ekonomiska biblioteket.

Därutöver har Linda handlett och examinerat ett stort antal uppsatser på såväl grund- som avancerad nivå, undervisat på ett flertal av Europaprogrammets kurser, samt undervisat om EU inom ämnena samhällskunskap och statsvetenskap. Hon har även utvecklat och varit kursansvarig för olika kurser på såväl master som kandidatnivå.

För sina insatser som lärare på Europaprogrammen har Linda belönats med pedagogiska lärarpriser av Göta Studentkår 2011 och 2012, och Göteborgs universitets pedagogiska lagpris för kursen Praktisk EU-kunskap 2009.

På forskarutbildningsnivå har Linda undervisat på kursen Behörighetsgivande högskolepedagogik 2, samt varit extern handledare för en doktorand. Hon har dessutom (tillsammans med Andrea Spehar) ansvarat för läroboken "EU och välfärdens Europa".

Publikationer

Resultat av Lindas forskning finns publicerade i flera olika former, bl.a. artikelform: i Policy Studies, Perspectives on European Politics and Society, Electoral Studies; bidrag till internationella antologier: t.ex. Euroflections (Demicom 2019), Trust in the European Union at a crossroads (Palgrave McMillan 2018), Cultural Borders of Europe (Berghahn Books 2017), National and regional elections in Western Europe (Palgrave McMillan 2013); redaktörsskap: Förhoppningar och farhågor – Sveriges första 20 år i EU (2014), Omstritt omval (2012), svenska bokkapitel: t.ex. "Rekordhögt stöd för EU" (Storm och stiltje, SOM-institutet 2019), lärobok: EU och välfärdens Europa (Liber 2011), samt ett stort antal konferenspapper, rapporter och populärvetenskapliga artiklar.