Länkstig

Göran Duus-Otterström

Professor

Statsvetenskapliga
institutionen
Fax
031-786 45 99
Besöksadress
sprängkullsgatan 21
411 23 Göteborg
Rumsnummer
B430
Postadress
Box 711
40530 Göteborg

Om Göran Duus-Otterström

Göran Duus-Otterström är professor vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.

Bakgrund

Göran disputerade i statsvetenskap vid Göteborgs universitet 2008 och gjorde en postdoc vid Warwick University 2008-2009. Han antogs som docent och anställdes som lektor vid Göteborgs universitet 2012. Mellan 2017 och 2021 arbetade han som lektor i statsvetenskap vid Aarhus universitet. Sedan 2015 har han varit anställd på deltid som forskare på Institutet för framtidsstudier i Stockholm.

Forskning

Göran forskar inom normativ politisk teori. Merparten av hans forskning kan delas in i två områden: dels rättfärdigandet av straff, dels klimaträttvisa. Görans straffteoretiska arbete utforskar den retributiva tanketraditionen, i synnerhet förtjänstbegreppet och tanken om att straff kan rättfärdigas utifrån idén om rent spel. På senare tid har han även fokuserat på relationen mellan politisk legitimitet och rätten att utöva tvång. Görans klimatetiska forskning handlar huvudsakligen om rättvis bördofördelning, det vill säga hur klimatpolitikens kostnader bör fördelas mellan olika aktörer. Hans forskning har publicerats av tidskrifter som Environmental Politics, European Journal of Political Theory, Global Environmental Change och Law & Philosophy. Han är även författare (tillsammans med Bengt Brülde) till den populärvetenskapliga boken Klimatetik: Rättvisa, Politik och Individens Ansvar (Thales, 2015).

Göran är en av forskningsledarna inom det av Riksbankens Jubileumsfond finansierade forskningsprogrammet "Climate Ethics and Future Generations" (2018-2023), vilket tvärvetenskapligt belyser centrala etiska problem inom klimatpolitiken. För mer information om programmet, klicka här.

Undervisning

Göran undervisar på SK1124 Politisk teori och på LGK20G/L9K20G: Styrsystem, organisation och bedömning för ämneslärare. Från och med våren 2022 är han kursansvarig för kursen SK2223 Samhällsvetenskapliga miljöproblem: från allmänningarnas tragedi till de planetära gränserna.

Göran har handlett tre doktorander till disputation. Han är för närvarande biträdande handledare för två doktorander, Micheline Egge Grung (Oslo universitet) och Jens Tyssedal (Aarhus universitet).