Länkstig

Göran Duus-Otterström

Professor

Statsvetenskapliga institutionen
Fax
031-786 45 99
Besöksadress
sprängkullsgatan 21
411 23 Göteborg
Rumsnummer
B430
Postadress
Box 711
40530 Göteborg

Om Göran Duus-Otterström

Göran Duus-Otterström är professor vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.

Bakgrund

Göran disputerade i statsvetenskap vid Göteborgs universitet 2008 och gjorde en postdoc vid Warwick University 2008-2009. Han antogs som docent och anställdes som lektor vid Göteborgs universitet 2012. Mellan 2017 och 2021 arbetade han som lektor i statsvetenskap vid Aarhus universitet. Sedan 2015 har han varit anställd på deltid som forskare på Institutet för framtidsstudier i Stockholm.

Forskning

Göran forskar inom normativ politisk teori. Merparten av hans forskning kan delas in i två områden: rättfärdigandet av straff och klimaträttvisa. Görans straffteoretiska arbete utforskar den retributiva tanketraditionen, i synnerhet förtjänstbegreppet och tanken om att straff kan rättfärdigas utifrån idén om rent spel. På senare tid har han även fokuserat på relationen mellan politisk legitimitet och rätten att utöva tvång. Görans klimatetiska forskning handlar huvudsakligen om rättvis bördofördelning, det vill säga hur klimatpolitikens kostnader bör fördelas mellan olika aktörer. Hans forskning har publicerats av tidskrifter som British Journal of Political Science, Environmental Politics, European Journal of Political Theory, Global Environmental Change och Law & Philosophy. Han är författare (tillsammans med Bengt Brülde) till den populärvetenskapliga boken Klimatetik: Rättvisa, Politik och Individens Ansvar (Thales, 2015). 2023 vann han the Brian Barry Prize in political science.

Göran är en av forskningsledarna inom det av Riksbankens Jubileumsfond finansierade forskningsprogrammet "Climate Ethics and Future Generations" (2018-2023), vilket tvärvetenskapligt belyser centrala etiska problem inom klimatpolitiken. För mer information om programmet, klicka här. Han forskar även inom forskningsprojektet "Loss and Damage: Normative Perspectives on Compensation for Climate Harm", som finansieras av Vetenskapsrådet.

Undervisning

Göran är kursansvarig för kursen SK2223 Samhällsvetenskapliga miljöproblem: från allmänningarnas tragedi till de planetära gränserna. Han undervisar även på SK1124 Politisk teori och på olika kurser inom lärarprogrammet. Göran har handlett fyra doktorander till disputation. Han är för närvarande biträdande handledare för Micheline Egge Grung (Oslo universitet).