Länkstig

Ellen Lust

Professor

Statsvetenskapliga
institutionen
Besöksadress
Sprängkullsgatan 19
41123 Göteborg
Rumsnummer
B522
Postadress
Box 711
40530 Göteborg

Om Ellen Lust

Presentation

Ellen Lust är grundare av och direktör för the Program on Governance and Local Development vid Yale University (grundat 2013) och Göteborgs Universitet (grundat 2015), och är professor på Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs Universitet. Hon mottog sin M.A. i moderna Mellanöstern- och Nordafrikastudier (1993) och PhD i statsvetenskap från the University of Michigan (1997). Tidigare har hon varit fakultetsmedlem vid Rice University (1997-2000) och vid Yale University (2000-2015), direktör för the Center for Middle East Studies vid Yale University, samt gästforskare hos the Institute of Graduate Studies (Genéve, Schweitz) och the Straus Institute for Dispute Resolution vid NYU.

Ellen har utfört fältarbete och undersökningar i Algeriet, Egypten, Jordanien, Libyen, Malawi, Marocko, Palestina, Syrien, Tunisien och Zambia. Hon är författare av flertalet böcker, läroböcker och artiklar, inklusive den nyligen publicerade boken Safer Research in the Social Sciences: A Systematic Handbook for Human and Digital Security, (SAGE Publishing, 2020) i samarbete med Jannis Grimm, Kevin Koehler, Ilyas Saliba, och Isabell Schierenbeck. Ellens nuvarande forskning undersöker sociala institutioners roll inom styrning. Hon leder också GLDs arbete med att utveckla ett verktyg för att systematiskt mäta subnationella variationer inom styrning.

Se också http://gld.commons.yale.edu/ och http://transitionalgovernanceproject.org