Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Vinter på Göta älv med färjor.
Göta älv i Göteborg.
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Miljö och hållbarhet

Vi både forskar och undervisar om frågor som har koppling till miljö och hållbar utveckling. Hos oss hittar du bland annat Centre for Collective Action Research (CeCAR), som är ett av projekten i Göteborgs universitets stora satsning på globala samhällsutmaningar - UGOT Challenges.

Läs en kurs i miljöpolitik

Studiet av miljöpolitik utgår från att det är samhällen som orsakar miljöproblem. Det är också samhällen som värderar hur pass allvarliga miljöproblemen är och hur problemen ska lösas. Det här mobiliserar olika intressen i samhället där miljöproblemen blir till politiska frågor - vårt fokus är att studera dessa frågor utifrån ett statsvetenskapligt perspektiv. Kurserna kan läsas både inom ett program och som fristående kurser.

Vi medverkar på Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram

Statsvetenskapliga institutionen är med och arrangerar Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram (SMIL) vid Handelshögskolan i Göteborg, där vi ansvarar för den miljöpolitiska profilen. Läs mer om Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram här.

Är du intresserad av statsvetenskaplig forskning på miljöområdet?

Centre for Collective Action Research (CeCAR)

Statsvetenskapliga institutionen är värd för Centre for Collective Action Research (CeCAR). Det är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum som söker svar på drivkrafterna bakom kollektivt handlande och under vilka villkor som storskaligt samarbete kan uppstå. Flera av de hot och utmaningar som världen står inför idag kräver kollektiva lösningar. Det gäller sociala frågor, miljöfrågor och hälsorelaterade utmaningar. Men storskaligt kollektivt handlande är svårt att åstadkomma. Miljöfrågorna är särskilt svåra att lösa, delvis därför att de ofta handlar om att förändringar behöver genomföras väldigt snabbt, ofta på ett globalt plan och detta för att förhindra katastrofer som många gånger sker i andra delar av världen – eller långt in i framtiden. Vi har flera forskare som är knutna till CeCAR.

Centre for Environmental Political Studies (CEPS)

I dagsläget har vi ett 20-tal forskare som intresserar sig för det breda området miljöpolitik inom forskningsmiljön Centre for Environmental Political Studies (CEPS). Forskningen berör hållbar utveckling, klimatförändringar, miljöopinion och förvaltning av naturresurser som till exempel fiske och vatten samt energipolitik. 

Internt miljöarbete på Statsvetenskapliga institutionen

Göteborgs universitet har organiserat sitt miljöarbete i ett miljöledningssystem. Detta är certifierat enligt ISO14001 och registrerat enligt EMAS. Statsvetenskapliga institutionens interna miljöarbete utgår från universitetets miljöledningssystem där vi gör en miljörevision varje år.