Göteborgs universitet
Bild
Vinter på Göta älv med färjor.
Göta älv i Göteborg.
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Miljö och hållbarhet

Vi både forskar och undervisar om frågor som har koppling till miljö och hållbar utveckling. Hos oss hittar du bland annat Centre for Collective Action Research (CeCAR), som är ett av projekten i Göteborgs universitets stora satsning på globala samhällsutmaningar – UGOT Challenges.

Forskning

Centre for Collective Action Research (CeCAR)

Statsvetenskapliga institutionen är värd för Centre for Collective Action Research (CeCAR). Det är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum som söker svar på drivkrafterna bakom kollektivt handlande och under vilka villkor som storskaligt samarbete kan uppstå. Flera av de hot och utmaningar som världen står inför idag kräver kollektiva lösningar. Det gäller sociala frågor, miljöfrågor och hälsorelaterade utmaningar. Men storskaligt kollektivt handlande är svårt att åstadkomma. Miljöfrågorna är särskilt svåra att lösa, delvis därför att de ofta handlar om att förändringar behöver genomföras väldigt snabbt, ofta på ett globalt plan och detta för att förhindra katastrofer som många gånger sker i andra delar av världen – eller långt in i framtiden. Vi har flera forskare som är knutna till CeCAR.

Läs mer: Centre for Collective Action Research (CeCAR)

Centre for Environmental Political Studies (CEPS)

I dagsläget har vi ett 20-tal forskare som intresserar sig för det breda området miljöpolitik inom forskningsmiljön Centre for Environmental Political Studies (CEPS). Forskningen berör hållbar utveckling, klimatförändringar, miljöopinion och förvaltning av naturresurser som till exempel fiske och vatten samt energipolitik. 

Läs mer: Centre for Environmental Political Studies (CEPS)

Internt miljöarbete på Statsvetenskapliga institutionen

Göteborgs universitet har organiserat sitt miljöarbete i ett miljöledningssystem. Detta är certifierat enligt ISO14001 och registrerat enligt EMAS (Environmental Management System). Statsvetenskapliga institutionens interna miljöarbete utgår från universitetets miljöledningssystem och utgör en del av vår verksamhetsplan.

Läs mer:

Studenterna är delaktiga

På Statsvetenskapliga institutionen finns ett institutionsråd (IR) som sammanträder sex gånger per år. IR fungerar rådgivande åt prefekten och är ett forum där institutionens verksamhet diskuteras. Studenterna har en representant på IR och därmed möjlighet att ta upp ärenden i rådet. Studentrepresentanten utses av Kåren.