Göteborgs universitet
Bild
Examensceremonin hålls under högtidliga former i universitetets vackra aula.
Examensceremonin hålls under högtidliga former i universitetets vackra aula.
Foto: Karin Andersson
Länkstig

Årlig examensceremoni med uppsatspris

I oktober varje år anordnar Centrum för Europastudier en högtidlig examensceremoni med inbjudna talare, diplomutdelning och musikframföranden för alla studenter som avslutat sina utbildningar.