Bild
Foto av ett vindkraftverk mot en blå molnfylld himmel
Foto: b1-foto
Länkstig

Växande gap mellan vänster och höger i vindkraftsfrågan

Publicerad

Den ideologiska polariseringen i frågan om vindkraft är rekordstor. En majoritet av svenskarna anser att delar av ett vindkraftverks vinst bör tillfalla boende i närområdet. Personer till vänster är positiva till att avskaffa kommunernas veto kring vindkraftsetablering.

Opinionen kring vindkraft studeras med hjälp av ett flertal frågor i de nationella SOM-undersökningarna. Idag publiceras en ny sammanställning baserad på den senaste undersökningen.

Ökande ideologiskt gap

De senaste resultaten visar att 59 procent av svenskarna vill satsa mer på vindkraft som energikälla. Detta är en lägre andel än i mitten av 00-talet men samtidigt högre än för många andra energikällor inklusive kärnkraft. Nivåerna har varit relativt stabila under de senaste tre mättillfällena.

Analyser visar dock på ett växande ideologiskt gap mellan personer till vänster och personer till höger i vindkraftsopinionen. I den senaste SOM-undersökningen svarade 74 procent av de som står klart eller något till vänster att de ville satsa mer på vindkraft. Bland personer till höger är denna siffra 46 procent.

Linjediagram med tre linjer som åskådliggör den växande klyfta mellan vänster och höger i frågan om att satsa mer på vindkraft

-Den ideologiska polariseringen i frågan om satsningar på vindkraft är den största vi sett sedan mätningarna inleddes år 1999, säger Björn Rönnerstrand, forskare vid SOM-institutet och en av de ansvariga för studien.

Åtgärder kring vindkraften

Utöver detta visar studien på en tydlig ökning (11 procentenheter) i andelen som svarar mycket bra förslag på frågan om att satsa mer på havsbaserad vindkraft. Svenskarna är generellt positiva till havsbaserad vindkraft, endast nio procent svarar att det vore dåligt att satsa mer på denna specifika energikälla.

En majoritet av svenskarna är även positiva till att låta fastighetsskatt från vindkraft tillfalla kommunen där vindkraftverket ligger samt att låta de som bor närmast vindkraftverk få en del av vinsten från vindkraftverket.

Avskaffa kommunalt veto

I undersökningen 2022 ställdes för första gången en fråga om kommuners veto i samband med vindkraftsetablering. Nästan hälften av svenskarna, 48 procent, anser att det är ett bra förslag att avskaffa kommuners möjlighet att säga nej till etablering, jämfört med 29 procent som tycker att förslaget är dåligt.

Bland personer som står klart till höger är det fler som är emot än som är för förslaget. Tvärt om anser 61 procent av de som står klart till vänster att förslaget är bra.

Mer information
  • Studien presenteras i kapitlet Fångad av en vindkraftsdebatt av Sofia Axelsson, Simon Matti och Björn Rönnerstrand.
  • Kapitlet är en förhandspublicering från SOM-institutets kommande forskarantologi Ovisshetens tid som släpps den 14 juni.
  • Studien bygger på frågor om vindkraft från de nationella SOM-undersökningarna mellan år 1999 och år 2022.
  • SOM-undersökningen 2022 gick ut till totalt 26 250 slumpmässigt utvalda personer mellan 16 och 90 år boende i hela Sverige. Nettosvarsfrekvensen var 49 procent.