Bild
Foto av Kungen och Kronprinsessan ceremoniellt uppklädda mot blå matta
Kung Carl XVI Gustaf och Kronprinsessan Victoria vid kung Charles kröning i maj 2023
Foto: Andrew Matthews / AP
Länkstig

Folket tycker om kungen och vill inte ha republik

Publicerad

Kungen marscherar in i jubileumsåret 2023 med goda siffror enligt SOM-institutets mätning. Han är omtyckt i de flesta grupper och förtroendet för det svenska Kungahuset är stabilt. Stödet för att införa republik är det lägsta på 20 år. Kronprinsessan Victoria är fortfarande undersökningens mest populära offentliga person.

I år firar Carl XVI Gustaf 50 år som Sveriges statschef. Han är landets genom tiderna längst regerande monark. I SOM-undersökningarna studeras årligen monarkins och Kungahusets ställning bland befolkningen och idag publiceras en ny översikt med fokus på popularitet, förtroende och inställningen till att införa republik.

Kungens popularitet bland svenskarna har ökat i jämförelse med mätningen 2011, från +12 till +15 på SOM-institutets ogillar/gillar-skala. Denna skala går från -50 till +50.

Kungen är särskilt omtyckt bland äldre och bland kristdemokrater. Bland Kd-väljarna landar populariteten på hela +29. Minst populär är kungen bland vänsterpartister, men även i detta läger är det ändå fler som säger att de gillar än ogillar kungen (+3).

– Män och kvinnor gillar kungen lika mycket, men när det kommer till kronprinsessan Victoria är det tydligt att kvinnor är särskilt positiva, säger Ulrika Andersson, forskare vid SOM-institutet och ansvarig för studien.

Kronprinsessan Victoria är den mest populära offentliga person som någonsin mätts i undersökningen, mer populär bland svenskarna än exempelvis Barack Obama och Jens Stoltenberg som båda haft höga siffror i tidigare mätningar. Kronprinsessan landar år 2022 på exakt samma bedömning som år 2011: +28 på skalan.

– Till och med de personer som anser att monarkin borde avskaffas har över lag en positiv bild av kronprinsessan, något som måste ge goda förutsättningar inför ett framtida tillträde till tronen, säger Ulrika Andersson.

Förtroendet för Kungahuset stabilt

Inför jubileumsåret 2023 är det 44 procent av svenskarna som har ganska eller mycket stort förtroende för hur Kungahuset sköter sitt arbete, att jämföras med 20 procent som har ganska eller mycket litet förtroende.

Förtroendet för Kungahuset är relativt stabilt över tid. Högst förtroende hade svenskarna för Kungahuset omkring millennieskiftet och lägst under åren 2011–2014. Trenden just nu är ett långsamt ökande förtroende de senaste åtta åren.

Linjediagram med tre linjer som tillsammans redovisar förtroendet. Det går upp o ned men är samtidigt relativt stabilt över tid

Kvinnor och äldre har högre förtroende för Kungahuset. Politiskt är det kristdemokrater och centerpartister som har högst förtroende. Den politiska grupp som har lägst förtroende för Kungahuset är vänsterpartister med endast 17 procent förtroendefulla.

Lägsta stödet för republik på 20 år

För första gången sedan 2018 studerades svenskarnas inställning till förslaget att införa republik med folkvald president. Stödet för detta förslag är det lägsta uppmätta sedan år 2001. Endast 11 procent är positiva och 68 procent är negativa.

Linjediagram med två linjer ang. införandet av republik. Stabilt över tid men negativ trend, väldigt få vill införa republik

Kraftigast emot förslaget är Liberalernas sympatisörer där 80 procent är negativa. Vänsterpartister är den grupp som är mest positiva, men inte heller i denna grupp samlar förslaget en majoritet utan endast 26 procent.

Mer information
  • Studien presenteras i kapitlet "Kungen sitter säkert på tronen – men kronprinsessan är mest populär” av Ulrika Andersson.
  • Kapitlet är en förhandspublicering från SOM-institutets kommande forskarantologi Ovisshetens tid som släpps den 14 juni.
  • Frågor om monarkin och Kungahuset har ställts i den nationella SOM-undersökningen sedan 1995. Senaste mätningen gjordes hösten 2022.
  • SOM-undersökningen 2022 gick ut till totalt 26 250 slumpmässigt utvalda personer mellan 16 och 90 år boende i hela Sverige. Nettosvarsfrekvensen var 49 procent.