Göteborgs universitet
Bild
Hitta experten

Hitta experten

Här finns expertlistor inom kompetensområden som faller inom arbetsliv, kriminologi och sociologi. Ta i första hand direktkontakt med forskaren inom det ämne du söker svar.

Göteborgs universitet sammanställer regelbundet expertlistor som en tjänst till journalister. För universitetsgemensamma listor, eller generella förfrågningar, hänvisas du till det centrala pressrummet www.gu.se/pressrum.