Göteborgs universitet
Länkstig

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Här finns en komplett akademisk miljö där forskning och utbildning är tätt sammanknutna och berikar varandra - där både spets och bredd ryms.

Sociologi och arbetsvetenskap handlar om att förstå människan i sitt sammanhang. Här möter du kompetenta forskare och lärare med stort samhällsengagemang som med utgångspunkt i en mängd olika perspektiv tar sig an aktuella forskningsfrågor – ofta i samverkan med externa aktörer. Som student har du möjlighet att ta del av undervisning som bedrivs i nära samverkan med forskning och i varierade undervisningsformer.

För tillfället finns inga evenemang publicerade.

Video (01:01:10)
Hur tar vi hand om våra konflikter i arbetslivet?