Länkstig

Håkan Thörn

Professor

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
Telefon
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Rumsnummer
F309
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Håkan Thörn

Håkan Thörn är professor i sociologi. Han är också koordinator för Forum för forskning om civilsamhälle och sociala rörelser (CSM-RESIST). Tillsammans med Åsa Wettergren är han också progrmledare för Sociologipodden.

Forskningsintresse: Håkan Thörns forskning handlar om globalisering och sociala rörelser och han har skrivit och redigerat ett flertal böcker på dessa teman. Till dessa hör I apokalypsens skugga: miljörörelser och industrikapitalism 1870-2020 (2023, med Carl Cassegård), Post-Apocalyptic Environmentalism: The Green Movement in Times of Catastrophe (2022, med Carl Cassegård), Anti-Apartheid and the Emergence of a Global Civil Society (Palgrave Macmillan, 2006, andra upplagan 2009, på svenska: Solidaritetens betydelse, 2010); Climate Action in a Globalizing World: Comparative Perspectives on Environmental Movements in the Global North (2017, red.med Carl Cassegård, Linda Soneryd och Åsa Wettergren); Urban Uprisings: Challenging Neoliberal Urbanism in Europe (2016, red. med Margit Mayer och Catharina Thörn), Transformations of the Swedish Welfare State: From Social Engineering to Governance? (2012, red. med Bengt Larsson och Martin Letell).

Undervisning: Thörn handleder doktorander och undervisar på master- och doktorandnivå inom områdena social förändring, sociala rörelser, globalisering och klassisk samhällsteori.

Håkan Thörns publikationer (artiklar, böcker, kapitel och debattartiklar/populärvetenskap):

Artiklar med peer-review

Thörn, H., Sernhede, O. & Lindgren, H. (2023) ”Ansvarets politik: kommunledd gentrifiering och hyresgästorganisering”, Sociologisk Forskning (60)1. https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/24784

Thörn, H. & Dominika V. Polanska, D.V. (2023) "Responsibilizing renovation: governing strategies and resistance in the context of the transformation of Swedish housing policy", City, (27) :1-2. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13604813.2023.2170694

Sunnemark, L. & Thörn, H. (2022): "Decolonizing higher educationin a global post-colonial era: #RhodesMustFall from Cape Town to Oxford", Review of Education, Pedagogy, and Cultural Studies, DOI: 10.1080/10714413.2021.2009749

Bertilsson, J. & Thörn, H. (2021): ”Discourses on transformational change and paradigm shift in the Green Climate Fund: the divide over financialization and country ownership”, Environmental Politics, (30), 3. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09644016.2020.1775446

Siegrist, N. & Thörn, H. (2020) Metelkova as autonomous heterotopia, in Antipode, (52), 6.

Cassegård, C & Thörn, H. (2018) “Toward a postapocalyptic environmentalism? Responses to loss and visions of the future in climate activism”, Environment and Planning E: Nature and Space, (1) 1.

Scheller, D. and Thörn, H. (2018) ”Governing ‘sustainable urban development’ through self-build groups and cohousing: the cases of Hamburg and Gothenburg”, International Journal for Urban and Regional Research, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/1468-2427.12652(42), 5.

Thörn, H. (2018) "1968: Eros och revolution", i Fronesis, nr. 60-1.

Thörn, C. & Thörn, H. (2017) "Swedish cities now belong to the most segregated in Europe", Sociologisk forskning, 54 (4).

Thörn, H. and Svenberg, S. (2016) “We Feel the Responsibility That You Shirk: The Politics of Responsibility and the Case of the Swedish Environmental Movement, Social Movement Studies (15) 6.

Thörn, H. (2016) "Politics of Responsibility: Governing Distant Populations throug Civil Society in Mozambique, Rwanda and South Africa", Third World Quarterly (37) 8.

Thörn, H. (2012) “In Between Social engineering and Gentrification: Urban Restructuring, Social Movements, and the Place Politics of Open Space”, Journal of Urban Affairs, 34 (2).

Thörn, H. (2011) “AID(S) Politics and Power: A Critique of Global Governance”, Politikon 38 (3)

Thörn, H. (2010). "A 'political turn' in Sociology?". Acta Sociologica. 53 (1)

Thörn, H. (2009) ”The Meanings of Solidarity: Narratives of Anti-Apartheid Activism”, Journal of Southern African Studies, vol. 35, no. 2.

Thörn, H. (2008) “Över gränsen: anti-aparhteid som transnationell social rörelse”, Arbetarhistoria, nr. 127-28 2008.

Thörn, H. (2007) “Social Movements, the Media and the Emergence of a Global Public Sphere: From Anti-Apartheid to Global Justice”, Current Sociology, vol. 56. no 3 2007

Thörn, H. (2007) ” AIDS Politics, Anti-Apartheid and the World Social Forum” i Löfgren, M. & Thörn, H. (eds.) (2007) Global Civil Society: More or Less Democracy?. Uppsala: Special issue of Develompent Dialogue, no 49

Löfgren, M. & Thörn, H. (2007) “Introduction”, i Löfgren, M. & Thörn, H. (eds.) (2007) Global Civil Society: More or Less Democracy?. Uppsala: Special issue of Develompent Dialogue, no 49

Thörn, H. (2006) "The Emergence of a Global Civil Society: The Case of Anti-Apartheid", i Journal of Civil Society, vol. 2, no. 3.

Thörn, H. (2006) “Solidarity Across Borders: The Transnational Anti-Apartheid Movement”, Voluntas, vol. 17. no. 4/2006.

Thörn, H. 2003. "Nya sociala rörelser, globalisering och den sociologiska eurocentrismen", Sociologisk Forskning, No. 2.

Peterson, A. & Thörn, H. 1999. "Movimientos sociales y modernidad de los medios de communicación. Industria de los medios de communicación: amigos o enemigos?" (translated from English: "Social Movements and Media Modernity: Media Industries - Friend or Foe", Comunicación y Sociedad No. 35.

Thörn, H. 1999. "Vad är globalisering? Sociologin utmanad", Sociologisk Forskning No. 3.

Thörn, H. 1999. "Hitlers kamp mod ambivalens: Nationalsocialisme og modernitet", Social Kritik No. 61.

Thörn, H. 1997. "Ett sätt att se på kultur och politik", Zenit No. 1-2.

Thörn, H. 1996. "Från medvetande till diskurs. Ideologi, utopi och identitet efter den språkliga vändningen", Häften för kritiska studier No. 3.

Thörn, H. 1994. "Modernitet och främlingskap. Georg Simmel som flanörsociolog", Tvärsnitt No. 1.

Thörn, H. 1996. "Sociala rörelser och globalisering: Folkrörelsesverige i Sydafrika", Sociologisk forskning No. 2.

Peterson, A. & Thörn, H. 1994. "Social Movements as Communicative Praxis - a Case Study of the Plowshares movement", YOUNG. Nordic Journal for Youth Research No. 2.

Thörn, H. 1994. "Modernitet och revolution. Den franska revolutionens symboliska innebörder", Historisk tidskrift No. 1.

Thörn, H. 1992. "Vad är det moderna? Bidrag till en avmystifierad moderniseringsteori", Häften för kritiska studier No. 4.

Böcker

Cassegård, C. & Thörn, H. (2023) I apokalypsens skugga: miljörörelser och industrikapitalism 1870-2020. Göteborg: Daidalos.

Thörn, H., Bogdanova, E., Polanska, D. V. & Soneryd, L. (red.) (2023). Standardhöjning eller underhåll? Deltagande och hållbarhet i renoveringar hyresbostäder. Stockholm: SCORE.

Cassegård, C. & Thörn, H. (2022) Post-Apocalyptic Environmentalism: The Green Movement in Times of Catastrophe. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Hagbert, P., Larsen, H. G., Thörn, H. and Wasshede, C. (eds.) (2020) Contemporary Co-housing in Europe: Towards Sustainable Cities? London: Routledge.

Thörn, H. (2018) 1968: Revolutionens rytmer - en berättelse om hur musik och uppror skakade världsordningen. Göteborg: Daidalos.

Thörn, H. (2013) Stad i rörelse: stadsomvandlingen och striderna om Haga och Christiania. Stockholm: Atlas akademi.

Cassegård, C. Soneryd, L., Thörn, H. and Wettergren, Å. (eds) (2017) Climate Action in a Globalizing World: Comparative Perspectives on Environmental Movements in the Global North. New York: Routledge.

Mayer, M., Thörn, C. and Thörn, H. (eds) (2016) Urban Uprisings: Challenging neoliberal urbanism in Europe. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Follér, M.L, Haug, C., Knutsson, B. & Thörn, H. (2013) Who is responsible? Donor-civil society partnherships and the case of hiv/aids work. Uppsala: Nordic Africa Institute. http://nai.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:659799

Larsson, B., Letell, M. and Thörn, H. (eds.) (2012) Transformations of the Swedish Welfare State: From Social Engineering to Governance? Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Thörn, H., Wasshede, C. and Nilson, T. (eds) (2011) Space for urban alternatives? Christiania 1971-2011. Stockholm: Gidlunds. Free download: http://gupea.ub.gu.se/handle/2077/26558

Thörn, H. (2010). Solidaritetens betydelse: Kampen mot apartheid i Sydafrika och framväxten av ett globalt civilsamhälle. Stockholm: Atlas bokförlag

Follér, M-L & Thörn, H. (2008) The Politics of AIDS: Globalization, the State and Civil Society. Basingstoke/New York: Palgrave Macmillan.

Löfgren, M. & Thörn, H. (eds.) (2007) Global Civil Society: More or Less Democracy?. Uppsala: Special issue of Develompent Dialogue, no 49 (ISBN 978-91-85214-49-5, ISSN 0345-2328). Free download: http://www.dhf.uu.se/publications/development-dialogue/global-civil-soc…-–-more-or-less-democracy/

Thörn, H. (2006) Anti-Apartheid and the Emergence of a Global Civil Society. Basingstoke/New York: Palgrave Macmillan. Second Edition 2009.

Thörn, H. (2002). Globaliseringens dimensioner: Nationalstat, världssamhälle, demokrati och sociala rörelser. Stockholm: Atlas.

Thörn, H. (1997). Rörelser i det moderna. Politik, modernitet och kollektiv identitet i Europa 1789-1989. Stockholm: Rabénförlagen.

Thörn, H. (1997). Modernitet, sociologi och sociala rörelser. Göteborg: Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet.

Holgersson, H. ; Thörn, C. ; Thörn, H. Wahlström. M. eds.(2010). (Re)searching Gothenburg: essays on a changing city. Göteborg: Glänta produktion.

Holgersson, H. ; Thörn, C. ; Thörn, H. Wahlström, M. (red.) (2010). Göteborg utforskat: studier av en stad i förändring. Göteborg: Glänta Produktion.

Follér, M-L & Thörn, H. (eds.) (2005). No Name Fever: AIDS in the Age of Globalization. Lund/Göteborg: Studentlitteratur/Museum of World Culture/Göteborg University.

Abiri, E. & Thörn, H. (eds.) (2005). Horizons: Perspectives on a Global Africa. Lund/Göteborg: Studentlitteratur/Museum of World Culture/Göteborg University

Eriksson, C., Eriksson Baaz, M. & Thörn, H. (eds. with an introduction) 1999. Globaliseringens kulturer: Den postkoloniala paradoxen, rasism och det mångkulturella samhället. Stockholm: Nya Doxa.

Ewald. J. & Thörn, H. (1994). Peace Monitoring in South Africa. An Evalutation of a Cooperation Between Swedish and South African organisations. Stockholm: Swedish UN Association.

Ewald. J. & Thörn, H. (1994). Fredsövervakning i Sydafrika. En utvärdering av ett samarbete mellan svenska och sydafrikanska organisationer. Stockholm: Svenska FN-förbundet.

Bokkapitel

Thörn, H. (2022) ”New forms of environmental movement institutionalization: marketization and the politics of responsibility”, in Grasso, M. and Giugni, M., The Routledge Handbook of Environmental movements. London: Routledge.

Thörn, H & Scheller, D. (2022) "Byggemenskaper och kollektivboende: Hamburg och Göteborg", i Caldenby, C. & Wasshede, C. (red.) Gemenskap och autonomi: kollektivboende som hållbart alternativ. Göteborg: Korpen.

Thörn, H. (2019) ”Revolution as a politics of time-space: From Enlightenment Modernity to Advanced Globality”, in Namli, E. (ed) Future(s) of the Revolution and the Reformation. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Scheller, D. and Thörn, H. (2019) "Autonomy vs. Government: Consequences for sustainability in co-housing", in Hagbert, P., Larsen, H. G., Thörn, H. and Wasshede, C. (eds.) (2019) Contemporary Co-housing in Europe Towards Sustainable Cities? London: Routledge.

Thörn, H., Hagbert, P., Larsen, H. G., and Wasshede, C. (2019) "Co-housing, sustainable urban development and governance: An Introduction", in Hagbert, P., Larsen, H. G., Thörn, H. and Wasshede, C. (eds.) (2019) Contemporary Co-housing in Europe Towards Sustainable Cities? London: Routledge.

Thörn, H., Hagbert, P., Larsen, H. G., and Wasshede, C. (2019) "Constraints and possibilities forco-housing to address contemporary urban and ecological crises: A conclusion", in Hagbert, P., Larsen, H. G., Thörn, H. and Wasshede, C. (eds.) (2019) Contemporary Co-housing in Europe Towards Sustainable Cities? London: Routledge.

Thörn H. (2019) ”Husockupationer och folkhemmets förvandlingar”, Polanska, D. & Wåg, M. Ockuperat! Svenska husockupationer 1968-2018.

Thörn, H. (2018) Health and Global Governance: The Case of Development Cooperation on HIV/AIDS, i Parker, R. and García, J. (eds) Routledge Handbook on the Politics of Global Health. London: Routledge.

Peterson, A., Thörn, H. & Wahlström, M. (2017) “Sweden 1950–2015: Contentious Politics and Social Movements between Confrontation and Conditioned Cooperation”, i Mikkelsen, F., Kjeldstadli, K. & Nyzell, S. (eds) Popular Struggle and Democracy in Scandinavia: 1700-Present. Basingstoke: Palgrave MacMillan

Thörn, H. Carl Cassegård, C. Soneryd, L. and Wettergren, Å (2017) “Climate action in a globalizing world: An introduction”, in H. Thörn, C. Cassegård, L. Soneryd and Å. Wettergren (eds) Climate Action in a Globalizing World: Comparative Perspectives on Environmental Movements in the Global North. New York: Routledge.

Thörn, H. Carl Cassegård, C. Soneryd, L. and Wettergren, Å (2017) “Hegemony and environmentalist strategy: Global governance, movement mobilization and climate justice”, in H. Thörn, C. Cassegård, L. Soneryd and Å. Wettergren (eds) Climate Action in a Globalizing World: Comparative Perspectives on Environmental Movements in the Global North. New York: Routledge.

Thörn, H. and Svenberg, S. (2017) “The Swedish environmental movement: Politics of responsibility between climate justice and local transition”, in H. Thörn, C. Cassegård, L. Soneryd and Å. Wettergren (eds) Climate Action in a Globalizing World: Comparative Perspectives on Environmental Movements in the Global North. New York: Routledge.

Cassegård, C. and Thörn, H. (2017) “Climate justice, equity and movement mobilization”, in H. Thörn, C. Cassegård, L. Soneryd and Å. Wettergren (eds) Climate Action in a Globalizing World: Comparative Perspectives on Environmental Movements in the Global North. New York: Routledge.

Thörn, H., Mayer, M. and Thörn, C. (2016) "Rethinking Urban Social Movements, 'Riots' and Uprisings: An Introduction", in M. Mayer, C. Thörn and H. Thörn (eds) Urban Uprisings: Challenging Neoliberal Urbanism in Europe. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Sernhede, O., Thörn, C. and Thörn, H. (2016) "The Stockholm Uprising in Context: Urban Social Movements and the Rise and Demise of the Swedish Welfare State City", in M. Mayer, C. Thörn and H. Thörn (eds) Urban Uprisings: Challenging Neoliberal Urbanism in Europe. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Mayer, M., Thörn, H. and Thörn, C. (2016) "Afterword: Spatialized Social Inequalities and Urban Collective Action", in Margit Mayer, Catharina Thörn and Håkan Thörn (eds) Urban Uprisings: Challenging Neoliberal Urbanism in Europe. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Thörn, H. (2016) “Erosrevolt och utopi: från Herbert Marcuse till Ove Sernhede”, i T. Johansson & J. Söderman (eds.) Låt alla stenar rulla: Lärande, estetik, samhälle. Göteborg: Daidalos.

Thörn, H. (2015) “How to Study Power and Collective Agency: Social Movements and the Politics of International Development Aid”, in S. Hansson, S. Hellberg, and M. Stern (eds.) Studying the Agency of Being Governed: Methodological Reflections. London: Routledge.

Thörn, H. (2014) ”Nordic Support to the Liberation Struggle in Southern Africa: Between Global Solidarity and National Self-Interest”, in Temu, A.J. & Tembe, J. N., Southern African Liberation Struggles: Contemporaneous Documents 1960-1994”. Dar-es-Salaam: Mkuki na Nyota Publishers.

Follér, M.-L. & Thörn, H. (2013) “Governing AIDS through Democracy? Globalization, the state, and civil society”, in A. Pallotti & M. Zamponi (eds.) HIV/AIDS in Southern Africa: Challenges, policies, actors.

Thörn, H. (2012) “Governing Movements in Urban Space”, in Larsson, B., Letell, M. and Thörn, H. (eds.) Transformations of the Swedish Welfare State: From Social Engineering to Governance? Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Thörn, H. and Larsson, B. (2012) “Conclusions:Re-Engineering the Swedish Welfare State, in Larsson, B., Letell, M. and Thörn, H. (eds.) Transformations of the Swedish Welfare State: From Social Engineering to Governance? Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Larsson, B., Letell, M. and Thörn, H. (2012) “Transformations of the Swedish Welfare State: Social Engineering, Governance, and Governmentality”, in Larsson, B., Letell, M. and Thörn, H. (eds.) Transformations of the Swedish Welfare State: From Social Engineering to Governance? Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Thörn, H. and Moksnes, H. (2012) “Global Civil Society: Beyond the ‘Good’ and the ‘Bad’, in Moksnes, H. and Melin, M. (eds.) Global Civil Society: Shifting Powers in a Shifting World, Uppsala: Uppsala Center for Sustainable Development.

Thörn, H. (2012) “Anti-Apartheid”, in Anheier, H. K. and Juergensmeyer, M. Encyclopeida of Global Studies, London: Sage.

Thörn, H. (2011) “AID(S) Politics and Power: A Critique of Global Governance, i Olesen, T. (ed) Power and Transnational Activism, London: Routledge.

Thörn, H. (2011) “Introduction: From ‘Social Experiment’ to ‘Urban Alternative’ — 40 Years of Research on the Freetown”, in Thörn, H., Wasshede, C. and Nilson, T. (eds) (2011) Space for urban alternatives? Christiania 1971-2011. Stockholm: Gidlunds. Free download: http://gupea.ub.gu.se/handle/2077/26558

Thörn, H. (2011) “Governing Freedom — Debating Christiania in the Danish Parliament”, in Thörn, H., Wasshede, C. and Nilson, T. (eds) (2011) Space for urban alternatives? Christiania 1971-2011. Stockholm: Gidlunds. Free download: http://gupea.ub.gu.se/handle/2077/26558

Thörn, H. (2010). Solidarity Across Borders: The Anti-Apartheid Movement and the Emergence of a Global Civil Society, in Sinharot, D. (ed.) Dissenting Voices and Transformative Actions: Social Movements in a Globalizing World. s. 183-209. New Delhi: Manohar Publication.

Thörn, H. & Follér, M-L (2008) ‘Governing AIDS: Globalization, the State and Civil Society’, in Follér, M-L & Thörn, H. (eds.) The Politics of AIDS: Globalization, the State and Civil Society. Basingstoke/New York: Palgrave Macmillan.

Follér, M-L & Thörn, H. (2008) ‘Introduction: The Politics of AIDS’, in Follér, M-L & Thörn, H. (eds) The Politics of AIDS: Globalization, the State and Civil Society. Basingstoke/New York: Palgrave Macmillan.

Holgersson, H. ; Thörn, C. ; Thörn, H. et al. (2010). “A critical view of Gothenburg. Helena Holgersson, Catharina Thörn, Håkan Thörn, Mattias Wahlström (eds) (Re)Searching Gothenburg: Essays on a Changing City. Göteborg: Glänta Produktion.

Thörn, H. (2010). Proletarians, proggers and punks:Haga and a Hundred Years of Social Movements. Helena Holgersson, Catharina Thörn, Håkan Thörn, Mattias Wahlström (eds) (Re)Searching Gothenburg: Essays on a Changing City. Göteborg: Glänta Produktion.

Thörn, H. (2010). ”Proletärer, proggare och punkare: Folkhemmet, Haga och de sociala rörelserna”. Helena Holgersson, Catharina Thörn, Håkan Thörn, Mattias Wahlström (red) Göteborg utforskat: studier av en stad i förändring. . Göteborg: Glänta Produktion.

Holgersson, H. ; Thörn, C. ; Thörn, H. et al. (2010). ”Trettiosju studier av en stad i förändring”. Helena Holgersson, Catharina Thörn, Håkan Thörn, Mattias Wahlström (eds) (Re)Searching Gothenburg: Essays on a Changing City. Göteborg: Glänta Produktion.

Thörn, H. (2007) ”Antiapartheidrörelsen i Sverige och Storbritannien” i Palmberg, M. (red) När södra Afrikas frihet var vår. Stockholm: Nielsen och Norén förlag.

Thörn, H. 2006. "Transnationella sociala rörelser och politikens globalisering: fallet anti-apartheid", i Wettergren, Å & Jamison, A. (red) Sociala rörelser: Politik och kultur. Lund: Studentlitteratur.

Thörn, H. 2006. "Movements of Modernity: Some Reflections on Marshall Berman's Contribution to the Discourse on 'the Modern', i Hammarlund, K.G. & Nilson, T. (eds) A Case of Identities: Festschrift in Honour of Martin Peterson. Göteborg: Gothenburg Studies in Modern History, Department of History.

Abiri, E. & Thörn, H. “Global Africa: An Introduction”, i Abiri, E. & Thörn, H. (eds.) Horizons: Perspectives on a Global Africa. Lund/Göteborg: Studentlitteratur/Museum of World Culture/Göteborg University.

Follér, M-L & Thörn, H. 2005. “AIDS in the Age of Globalization: An Introduction”, Follér, M-L & Thörn, H. (eds.) No Name Fever: AIDS in the Age of Globalization. Lund/Göteborg: Studentlitteratur/Museum of World Culture/Göteborg University.

Thörn, H. 2005.”Anti-Apartheid och framväxten av ett globalt civilsamhälle”, i Amnå (red) (2005) Civilsamhället: några forskningsfrågor. Stockholm: Riksbankens Jubileumsfond /Gidlunds.

Thörn, H. (2005): ”Introduktion”, i Eyerman, R. & Jamison, A. (2005): Sociala rörelser i en ny tid . Lund: Studentlitteratur.

Thörn, H. 2002. "EU-toppmötet och rättviserörelsen", i Löfgren, M. & Vatakhah, M. (red) Vad hände med Sverige i Göteborg? Stockholm: Ordfront.

Thörn, H. 2002. "(De-)Constructing the Modern Nation. Between Past as Origin and Future as Progress", i Johansson, T. & Sernhede, O. (eds.) Lifestyle, Desire and Politics. Göteborg: Daidalos.

Thörn, H. 2001. "Modernitet och nation", i Bankier, UJ. (red.) Nyhetens obehag. Essäer om modersmål, kultur och nationell identitet. Nora: Nya Doxa.

Thörn, H. 2000. "Miljörörelsen och den nya politikens former: Mot en glokal politik?", in Nergaard, A. & Stubbegaard, Y. (eds.) Förändrade former för politiskt inflytande. Lund: Studentlitteratur.

Thörn, H. 1999. "Nya sociala rörelser och politikens globalisering: demokrati utanför parlamentet?", in Amnå, E (ed.) Civilsamhället. Stockholm: Demokratiutredningen (SOU 1999:84), även publicerad i Amnå, E & Ilshammar, L. (red) (2002) Den gränslösa medborgaren: en antologi om en möjlig dialog. Stockholm:Agora.

Eriksson, C., Eriksson Baaz, M. & Thörn, H. 1999. ”Den postkoloniala paradoxen, rasism och det mångkulturella samhället” i Eriksson, C., Eriksson Baaz, M. & Thörn, H. ”(eds.) Globaliseringens kulturer: Den postkoloniala paradoxen, rasism och det mångkulturella samhället. Stockholm: Nya Doxa.

Thörn, H. 1997. "Den indiska nationen i ett historiskt perspektiv - från anti-imperialism till postkolonialism", in Larsson, R. (ed.) Nationalism i förskingring. Europaprogrammet 8, Göteborgs universitet.

Peterson, A. & Thörn, H. 1992. "Introduktion", i Alberto Melucci, Nomader i nuet: Sociala rörelser och individuella behov i dagens samhälle. Göteborg: Daidalos förlag.

Thörn, H. 1991. "Rörelser i det senmoderna", in Carle, J. & Hermansson, H-E. (red.) Ungdom i rörelse. Göteborg: Daidalos förlag.

Populärvetenskap/Tredje uppgiften

Thörn, H. m. fl. (2021) "Ohederlig debatt från fastighetsägare", i Svenska Dagbladet, 2 februari.

Thörn, H. m. fl. (2021) "Renovräkningar är en tickande bomb", i Svenska Dagbladet, 26 januari.

Thörn, H. m. fl. (2021) "Framtidens plan för Göteborgs utsatta områden håller inte", i Göteborgs-Posten, 4 april.

Thörn, H. m. fl. (2021) "Riv upp strategin för förorterna - och lyssna på de som bor där", i Göteborgs-Posten, 13 april.

Ros, K. & Thörn, H. (2019) "Klimat och väder är inte samma sak, Bengtsson", Göteborgs Posten 25 augusti.

Thörn, H. (2018) "Arethas musik formade det svarta upproret", Aftonbladet 17 augusti.

Saldert T, C, Stenberg, T. & Thörn, H. (2018) “Renovräkningarna fortsätter i Göteborg", Göteborgs-Posten, 12 augusti.

Camp, J., Mayer, M., Mitchell, J. and Thörn, H. (2018) “The long historical struggles over the geographies of our lives: A conversation about protest in the US, 1968-2018”, Eurozine 9 May 2018 https://www.eurozine.com/the-long-historical-struggles-over-the-geograp…

Thörn, H. (2018) ”’None of us are Free’ – musik och protest 1968-2018”, Ord & Bild nr. 2-3.

Camp, J., Mayer, M., Mitchell, J. and Thörn, H. (2018) ”Protestens historiska geografi – ett samtal om politisk kamp i USA 1968-2018”, Ord & Bild nr. 2-3.

Thörn, H (2018) ”Kings kamp lever på nytt”, Aftonbladet 7 april.

Thörn, H. ”Om Paul Gilroy och förhoppningen om en ny humanism”, i Ord & Bild, nr. 5 2016

Thörn, H. (2017) "The summer of...revolt", Aftonbladet 28 juni.

Thörn, H. m. fl. (2016) "Professorer: Så undviker vi bostadshaveri", Svenska Dagbladet 13 juni.

Thörn, H. m. fl. (2015). ”Civil olydnad inte lika med våldsbejakande extremism”, Dagens Nyheter 22 mars.

Thörn, H. m.fl. (2014) "Uppdrag granskning använder vår forskning felaktigt”, SVT Opinion 9 maj.

Thörn, H. m.fl. (2014)”Alltför förenklad verklighetsbeskrivning”, Dagens Nyheter 11 april.

Thörn, H. m.fl. (2014)”Förslag mot extremism hotar demokratisk grund”, Dagens Nyheter 5 april.

Thörn, H., Follér, M-L, Haug, C. och Knutsson, B. (2013) "Absurdities in results-based aid: New forms of donor Control", Development today, 17 December.

Thörn, H., Follér, M-L, Haug, C. och Knutsson, B. (2013) "Absurda effekter av resultatstyrning", Svenska Dagladet 6 december.

Thörn, H.(2013) "Så skapades ikonen Mandela", Aftonbladet, 15 december.

Thörn, H. m. fl. (2013)”För mycket kontroll undergräver biståndet”, Svenska Dagbladet 28 november.

Thörn, H. m. fl. (2013) "Husbykommision krävs för djupare analys", Svenska Dagbladet, 1 juni.

Thörn, H. (2013) "Utsanering pågår", i Arena, nr. 3. (även i Dagens Arena 11 juni)

Thörn, H. (et. al.) (2013) Pourquoi les banlieus de Stockholm se sant-elles enflammées, Mediapart, www.mediapart.fr Sernhede, Ove; Thörn, Håkan; Thörn, Catharina

Thörn, H. (et. al.) (2013) Husby and territorial stigma in Sweden, OpenDemocray www.opendemocracy.net 10 June

Thörn, H. (2013) ”Stena och Pennygången”, i Arkitekturtidskriften KRITIK, nr. 19.

Thörn, H. (2012) ”Resurssvaga grupper trycks allt längre ut i periferin”, i Göteborgs-Posten 3/12.

Thörn, H. (2011) ”Kampen finns där makten finns”, i Arena, nr. 6.

Thörn, H. (2011) ”Vad händer när Christiania blir legalt?”, Dagens Nyheter 26/9.

Thörn, H. (2010) ”Göra genus mätbart: Om biståndets former, den nyliberala kritiken och revisionens kunskapssyn, i Ord & Bild, nr. 5.

Thörn, H. ”Kampen mot HIV/AIDS kräver lyhört bistånd”, GP Debatt, 1/12 2009.

Thörn, H. ”Global rörelse: den globala rättviserörelsen och modernitetens omvandlingar” (recension av Magnus Wennerhags bok) i Sociologisk Forskning, nr. 1, 2009.

Thörn, H. ”Solidaritetens betydelse/r”, i Ord & Bild nr. 2, 2008

Thörn, H. ”Global demokrati”, i Dagens Nyheter 17/9 2008.

Thörn, H.”Museet som pojkboksäventyr”, i Ord & Bild, nr. 2, 2007-

Thörn, H. (2007) ”Afrikas nya radikaler” i Arena, nr. 5, 2007.

Thörn, H., ”Har du förståelse för att andra inte har förståelse för dig?”, i Arena, nr. 2 2005.

Thörn, H, ”Efter Västerlandet – Texter om kulturell förändring” (recension av Stefan Helgessons bok), i Ord & Bild, nr. 4-5 2004.

Thörn, H. "Oheliga allianser fällde apartheid", Dagens Nyheter 14/5 2004.

Thörn, H., ”Och de Andra då? Sverige och världen”, i Arena, nr 6 2002.

Thörn, H. "Blågul identitet" (om nationell identitet och nationalism), i Arena, nr. 2 2002.

Thörn, H. "Låt inte medierna styra minnet" (om EU-toppmötet i Gbg 2001), Göteborgs-Posten 16/9 2001.

Thörn, H. "Göteborg/New York – Rörelser i världssamhället", Arena nr. 6 2001.

Thörn, H. "Allt är inte vad det synes vara – Göteborg i juni 2001", i Ord & Bild, nr. 6 2001.

Thörn, H. "Skilda världar" (om globalisering) Dagens Nyheter 21/1 2000.

Thörn, H. ”Den andres blick – om globaliseringens kulturer” i KRUT, nr. 1-2 2000.

Thörn, H. "Var exakt går gränsen för svenskheten?", i Göteborgs-Posten 11/5 2000, även i Berg, L. S. & Rudeke, U. (red.) (2002) Humaniora utan humanism. Göteborg: ABF.

Thörn, H. ”I väntan på en andra upplysning”(recension av Ulrich Beck, Vad är globalisering? Missupfattningar och möjliga politiska svar, Göteborgs-Posten 21/12 1998.

Thörn, H. ”Tillsammans mot världen. De politiska sekterna har blivit ett permanent inslag i det moderna samhället”, Dagens Nyheter 11/7 1997.

Thörn, H. ”Nya rop på ordning. Intoleransen förnekar det komplexa i moderniteten”, Dagens Nyheter 27/5 1997.

Thörn, H. ”Det nya Sydafrika” i Glänta, nr. 1-2 1995.

Thörn, H. ”Politik, identitet, valfrihet”, intervju med Zygmunt Bauman och Joachim Israel, i Ord & Bild, nr. 6 1994.

Thörn, H. ”Europafilm: eurocentrism och nostalgi” i Ord & Bild, nr. 4 1994.

Thörn, H. ”De Andra och universalismen”, i Ord & Bild, nr. 6 1993.

Thörn, H. ”De europeiska nationalismerna – ett historiskt perspektiv” i Ord & Bild, nr. 4-5 1993.

Thörn, H. ”Den globala kulturen – en känsla av hemlöshet” i Ord & Bild, nr. 2 1992.

Thörn, H. De nya rörelserna”, i Göteborgs-Posten 15/10 1991.