Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Oskar Engdahl

Viceprefekt

Institutionen för sociologi och
arbetsvetenskap
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Oskar Engdahl

Bakgrund

OSKAR ENGDAHL är docent i sociologi, viceprefekt och utbildningsansvarig vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap.

Forskningsområden

Engdahls forskning är främst inriktad mot ekonomisk brottslighet, arbetsplatsstölder och åtgärder mot brott. Engdahl har även studerat framväxten av skatteparadis och finansiella offshore-marknader i världsekonomin.

Forskningsprojekt

1999-2003 – Skatteparadis och ekonomisk brottslighet. (Finansierat av Brottsförebyggande rådet) 2002-2008 – Finansiella mellanhänder och ekonomisk brottslighet. (Finansierat av Vetenskapsrådet) 2009-2015 – Åtgärder mot ekonomisk brottslighet i bank- och finansbranschen. (Finansierat av Vetenskapsrådet)

Undervisning och handledning

Engdahl har under senare år främst undervisat på kurser med kriminologisk inriktning och var under åren 2009-2015 programansvarig för institutionens masterprogram i kriminologi. Han handleder uppsatser för kandidat- och masterexamen, främst med kriminologisk inriktning, och har tidigare ansvarat för kurser i sociologisk teori och makrosociologi.

Publikationer i urval (se GUP nedan för fullständig publikationslista)

Artiklar

Engdahl, Oskar (2018) "Self-regulatory investments among private actors in the era of regulatory capitalism: the licensing of Swedish finance and securities industry employees." Crime, Law and Social Change 69 (5) 577–594.

Engdahl, Oskar (2017) "Prevention of white-collar crime through licensing: The case of the licensing of employees in the Swedish securities industry.", Security Journal, 30 (2) 385–400.

Oskar Engdahl & Bengt Larsson (2016) "Duties to distrust: the decentring of economic and white-collar crime policing in Sweden", British Journal of Criminology, 56 (3) 515–536.

Engdahl, Oskar (2015) "White-collar crime and first-time adult-onset offending: Explorations in the concept of negative life events as turning points", International Journal of Law, Crime and Justice, 43 (1) 1–16.

Engdahl, Oskar (2014) "Ensuring regulatory compliance in banking and finance through effective controls: The principle of duality in the segregation of duties", Regulation & Governance, 8 (3) 332–349.

Oskar Engdahl (2013) "Institutional market imbalance and licensing in securities markets", Journal of Financial Crime, 20 (1) 39–51.

Oskar Engdahl (2012) "En aktiemarknad för alla". Integritet och marknadsomsorg i (själv)regleringen av den svenska värdepappersmarknaden”, Sociologisk Forskning, 49 (4) 257–282.

Oskar Engdahl (2009) "Barriers and back-regions as opportunity structures for white collar crime", Deviant behavior, 30 (2) 115–143.

Oskar Engdahl (2009) "Economic crime as hiding behavior", American Journal of Economics and Sociology, 68 (3) 747–773.

Oskar Engdahl (2008) "The role of money in economic crime", British Journal of Criminology, 48 (2) 154–170.

Böcker

Oskar Engdahl & Sven-Åke Lindgren (2017) Varför begår människor brott? Samhälls- och beteendevetenskapliga perspektiv på kriminologins grundfråga. Lund: Studentlitteratur.

Oskar Engdahl & Bengt Larsson (2011) (red.) 
Sociologiska perspektiv. Grundläggande begrepp och teorier. Andra upplagan. Lund: Studentlitteratur.

Oskar Engdahl & Bengt Larsson (2011) (red.) Social kontroll. Övervakning, disciplinering och självreglering. Malmö: Liber.

Oskar Engdahl (2010) Bortom girigheten. Ekonomisk brottslighet i bank- och finansbranschen. Umeå: Borea.

Oskar Engdahl (2004) Skatteparadis. Stockholm: Agora.

Oskar Engdahl (2003) I finansvärldens bakre regioner. En studie om finansiella offshoremarknader och ekonomisk brottslighet. Göteborg Studies in Sociology. Göteborg: Sociologiska institutionen. (Doktorsavhandling)

Kapitel och antologibidrag i böcker

Oskar Engdahl (2015) "Opportunity structures for white-collar crime", i Patricia & Peter Adler (red.) Constructions of Deviance. Social Power, Context, and Interaction. Åttonde upplagan. Belmond, CA: Wadsworth Cengage, s. 542–549.

Oskar Engdahl (2014) "Skatteparadis och internationella finanscentrum i finansialiseringens tidevarv", i Reza Azarian, Adel Daoud & Bengt Larsson (red.) Ekonomisk sociologi – en introduktion. Stockholm: Liber, s. 255-274.

Oskar Engdahl (2012) "Arbetsplatsstölder som resultat av upplevda orättvisor, svek och misstro", i Tove & Lotta Pettersson (red.) Kontrollens variationer. Stockholm: Studentlitteratur, s. 163–187.

Bengt Larsson & Oskar Engdahl (2012) "Decentring economic regulation and control: reinforcing trust through self-regulation", i Bengt Larsson, Martin Letell & Håkan Thörn (red.) (2012) Transformations of the Swedish Welfare State. London: Palgrave MacMillan, s. 104–119.

Oskar Engdahl (2011) "Vad fungerar?" Brottskontrollens förutsättningar och effekter", i Bengt Larsson & Oskar Engdahl (red.) (2011) Social kontroll. Övervakning, disciplinering och självreglering. Malmö: Liber, s. 124–144.

Oskar Engdahl (2011) "Hur fungerar social kontroll? Kriminologiska och socialpsykologiska perspektiv”, i Bengt Larsson & Oskar Engdahl (red.) (2011) Social kontroll. Övervakning, disciplinering och självreglering. Malmö: Liber, s. 52–98.

Bengt Larsson & Oskar Engdahl (2011) "Självreglering på opersonliga marknader. Professionalisering och licensiering", i Bengt Larsson & Oskar Engdahl (red.) Social kontroll. Övervakning, disciplinering och självreglering. Malmö: Liber, s. 261–280.

Oskar Engdahl (2005) "En fråga om girighet? Om motiv till fiffel och ekonomisk brottslighet", i Glenn Sjöstrand (red.) Fiffel-Sverige - sociologiska perspektiv på skandaler och fusk. Malmö: Liber, s. 77–98.

Oskar Engdahl (2001)
"Offshore financial centres, tax havens and white-collar crime: historical developments and contemporary usage", i Sven-Åke Lindgren (red.) White-Collar Crime Research. Old Views and Future Potentials. Brå-rapport 2001:1. Stockholm: Brå/Fritzes, s. 155–170.

Övrigt

Oskar Engdahl (2016) "Panamadokumenten", i Nationalencyklopedin.

Oskar Engdahl (2011) "Ekobrottslingen vill rädda ansiktet", Tvärsnitt, 33 (3-4) 20–23.

Oskar Engdahl (2010)
 "De moderna skatteparadisens historiska framväxt", Informasjon fra Norsk Øko-Forum, 14 (1) 14–16.

Oskar Engdahl (2010) "Skatteparadisen - allt mer integrerade i världsekonomin", Informasjon fra Norsk Øko-Forum, 14 (3) 4–9.

Oskar Engdahl (2000) 
Finansiella offshore-marknader och skatteparadis. Brå-rapport 2000:12. Stockholm: Brå/Fritzes.