Länkstig

Oskar Engdahl

Om Oskar Engdahl

Bakgrund

OSKAR ENGDAHL är docent i sociologi, viceprefekt och utbildningsansvarig vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap. Under 2018-2022 var Engdahl sekreterare för Sveriges Sociologförbund (www.sverigessociologforbund.se).

Forskningsområden

Engdahls forskning är främst inriktad mot bedrägerier och ekonomisk brottslighet. Engdahl har tidigare även studerat framväxten av skatteparadis och finansiella offshore-marknader i världsekonomin.

Forskningsprojekt

1999-2003 – Skatteparadis och ekonomisk brottslighet (Finansierat av Brottsförebyggande rådet); 2002-2008 – Finansiella mellanhänder och ekonomisk brottslighet (Finansierat av Vetenskapsrådet); 2009-2015 – Åtgärder mot ekonomisk brottslighet i bank- och finansbranschen (Finansierat av Vetenskapsrådet); 2019-2021 – Brott, fysisk miljö och hållbara städer: Fördjupade analyser av mikroplatsens betydelse för vissa kortbedrägerier (Finansierat av Formas).

Undervisning och handledning

Engdahl undervisar för närvarande främst på kurser med kriminologisk inriktning, framförallt brottslighetens omfattning, struktur och förändring över tid och kartläggning av densamma. Engdahl undervisar även om arbetsplatsstölder, ekonomisk brottslighet och skatteparadis och handleder uppsatser för kandidat- och masterexamen. Engdahl har tidigare haft ansvar för kurser i kriminologisk teori, åtgärder mot brott, ekonomisk brottslighet, sociologisk teori och makrosociologi. Under åren 2009-2015 var han programansvarig för institutionens masterprogram i kriminologi.