Länkstig

Ulla Björnberg

Professor emerita

Institutionen för sociologi och
arbetsvetenskap
Telefon
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Ulla Björnberg

ULLA BJÖRNBERG är professor emerita vid Institutionen för Sociologi och Arbetsvetenskap, Göteborgs Universitet. Hon blev filosofie doktor i sociologi 1981 vid Göteborgs Universitet och professor i sociologi med inriktning på kön, familj och samhälle 1996.

Under tidigt 80-tal var hon forskningsledare för forskning om hushållens välfärd i den regionala och urbana utvecklingen i Sverige.Hon var forskningsledare för komparativa studier av familj och samhällsförändringar vid European Coordination Centre for Research and Documentation in the Social Sciences i Wien 1987-1990.. Hon har deltagit i flera Europeiska projekt om familjepolitik och familjeliv.Forskning om ekonomiskt och socialt stöd mellan generationer i familjer. Forskning om kön familj och arbete. Forskning om asylsökande barns och familjers välfärd och välbefinnande samt senast i ett nordiskt projekt om nordisk familjepolitik – förändringar och framtid.

Forskningsområden Hennes forskningsintressen är familj, familjepolitik/välfärd, kön, förhållandet mellan arbete och familj, relationer mellan generationer, flyktingskap och migration.

Undervisning och handledning Hon har undervisat om kön, familjerelationer, relationer mellan generationer och har hittills handlett avhandlingar med olika perspektiv på kön, familj och samhälle, ensamstående mödrar, kön och våld, kvinnors klassresor, jämställdhetspolitisk i EU, ensamkommande flyktingbarn.

Pågående forskning Skriver om familjepolitik i ett globalt perspektiv utifrån kvinnors mänskliga rättigheter och om feministiska utmaningar för flyktingpolitik i Europa.

Projekt om invandrarkvinnors sociala organisering i Göteborg "Invandrarkvinnors sociala organisering" Jag studerar former och fokus med ett historiskt perspektiv. Projektet finansieras av Anna Ahrenbergs fond för vetenskaplig forskning.

The Europe we want? Feminist approaches to gender, migration, and democracy - ett ERASMUS+ projekt om migration och kvinnors initiativ för att främja mänskliga rättigheter i fyra länder i Europa. Project coordinator WIDE+ Austria.

Projekt #womensvoices_2017: Strengthening Innovative Solutions to protect Female Migrant and Refugee Rights. Financed by Open Society Foundation. Jämförelse mellan fem länder i Europa. Project coordinator "Le Monde Selon Les Femmes" Brussels och WIDE+

Samverkan Ulla Björnberg var medlem i styrelsen för Internationella Sociologförbundet. Mellan 2006 och 2010 http://www.isa-sociology.org/.

Hon var också ordförande i den lokala organisationskommittén för den XVII världskongressen i sociologi för Internationella Sociologförbundet 2010.

Hon deltog i styrelsen för Centrum för Europaforskning vid Göteborgs Universitet. (CERGU) till 2011. Medlem i styrelsen för forskningsnätverket Families and intimate lives I Europeiska Sociologförbundet http://www.europeansociology.org/

Sedan några år är hon styrelsemedlem i GADIP Gender and development in practice, en förening som driver frågor om kvinnors rättigheter, samverkan mellan forskning och praktik. http://globalstudies.gu.se/english/cooperation/gadip GADIP organiserar årliga internationella konferenser, senast:

  • ”Gendered consequences of the Economic Crisis in Europe.”, 2014
  • ”Beijing +20” 2015, an update on the consequences of the Beijing conference of 1995.
  • ”Gender, migration and security” 2016

Medlem i WIDE+, Women and Development in Europe. (https://wideplus.org/)Ett feminstiskt nätverk med målet att förändra global ekonomi och utveckling. Medverkar i Caucus, och Working Group on Migration. WIDE+ . Senast organiserade internationell konferens i WIDE+ "Movements, borders, rights. Feminst perspectives on global issues in Europe", 2016. Medlem i styrelsen för Nätverket För Forskning om Familj och Släktskap. Medlem i Kvinnliga Akademikers Förbund, Göteborg