Länkstig

Micael Björk

Professor

Institutionen för sociologi och
arbetsvetenskap
Besöksadress
Skanstorget 18
41123 Göteborg
Rumsnummer
G205
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Micael Björk

MICAEL BJÖRK är professor i sociologi. Han disputerade 2002 med avhandlingen Upplösningens dialektik. Bildningsmål och politisk modernitet i Sverige kring sekelskiftet 1900 (Brutus Östlings bokförlag Symposion). Han utsågs till docent 2007 och anställdes som universitetslektor samma år. Björk är även knuten till Akademin för polisiärt arbete vid Högskolan i Borås, som gästprofessor.

Forskningsområden

· Polisarbete i praktiken

· Ledning, styrning och organisering av polisverksamheter

· Gatugäng och organiserad brottslighet

· Organisationssociologi

· Tillämpad forskning

Aktuell forskning

Under 2020 påbörjas ett forskningsprojekt om kortbedrägerier som också syftar till ökad rörlighet mellan akademi och praktik (finansierat av Formas). Ett projekt om förutsättningarna för polisens lokala arbete, ”Bortom NPM?”, avslutades 2019 (finansierat av Forte). En bok om den stora polisreformen gavs ut 2016. Från 2013 till 2014 var Björk tjänstledig och arbetade för dåvarande Polismyndigheten i Västra Götaland. Under 2014 avslutades även projektet ”Hur styrs polisen?” (finansierat av Vetenskapsrådet). Forskningen om gatugäng och organiserad brottslighet sammanfattas i boken Gängbekämpning (Gleerups, 2009). Mellan åren 2007 och 2010 var Björk Book Review Editor för Acta Sociologica: Journal of the Nordic Sociological Association.

Undervisning och handledning

Björk undervisar i kriminologi och sociologi. Sedan 2015 är han programansvarig för Masterprogrammet i kriminologi vid Göteborgs universitet. Han har handlett ett stort antal uppsatser i varierande ämnen och två doktorander fram till disputation.

Samverkan

Björk medverkar i media och har publicerat artiklar på DN Debatt och Svd Brännpunkt, han har även skrivit gästkrönikor i Göteborgs-Posten. Han har gjort forskningspresentationer för Justitiedepartementet, Polismyndigheten och Räddningstjänsten, allmännyttiga bostadsbolag och fackliga organisationer. Mellan åren 2016 och 2018 ingick Björk i Statskontorets externa referensgrupp för utvärderingen av polisreformen.